Vissza a bloghoz
Eredeti Post

-Ági
Cím: csillagszálló
07.16.10 8:58 pm
Kávé és cigaretta


A cigarettát abbahagyta, a kávét, talán soha nem is nem fogja. Pedig mindkettőt egyszerre kezdte el, ha kezdetnek számít a gyerekkori próbálkozás, amit aztán nem követett jó ideig – néhány évig – tett. Falusi nyaralásokon, a hatvanas évek második felében még állt apai nagyanyjának portáján a szín – igaz, már csak amolyan lomtárként üzemelt, telezsúfolva a paraszti élet addigra letűnt kellékeivel. A faragott támlájú, megkopott lócán kuporgott unokatestvéreivel, nagyvárosi rakoncátlanságával ejtve rokonságát szelíd ámulatba. Számtalan forró délutánon fantasztikus meséket szövögetve, titokzatos vágyakat korbácsolva a többiekben és magában, mesélt, városi szemmel romantikusnak tetsző helyszíneket választva a meséhez: a padlás lépcsőfeljáróját, a házak aljában levő pincéket, vagy, a falut átszelő országutat szegélyező árokpartot.
- Én voltam a rangidős és ez által a bandavezér, lány létemre – meséli az író. - Egyetlen unokanővérem félárvaként már nyolc-tízévesen háztartási munkákat végzett, míg édesanyja takarítónőként, vagy a téeszföldeken az idénynek megfelelő mezőgazdasági munkásként dolgozott. Ez a kislány esténként, mint egy fáradt öregasszony, a lelkes visszaemlékezések hallgatójaként részesült csak a nap fergeteges eseményeiből, ami, kizárólag rokoni szálakon szerveződő, alkalmi bandánkkal megesett. Néha, ha a porta végében csörgedező kis patakot szegélyező pályán futkostunk épp, mint az Orion űrhajó varangyokat üldöző legénysége, szánakozva konstatáltuk, hogy unokanővérünk a libák hajkurászásával elfoglaltan megint csak nem csatlakozhat mezítlábas, szertelen csapatukhoz. -
Meztélláb, ahogy odahaza, az író apjának falujában mondták, a porban és a zöldellő füvön, a falun átfutó betonúton, s a tallón, az éles kis lándzsákra lecsupaszított gabonaföldeken, cipő nélkül járt az író is nyaralásai idején, ahogy járt az egész falu népe, tavasztól őszig, ha esett, ha fújt, ha izzott a talpak alatt felporzó föld.
- Nem tudom, kinek a találmánya volt hetünk közül az újságpapírból sodort cigaretta és a kredenc széléről elcsórt kávézaccból újrafőzött kávé – ragadta nyakon az író a feledésbe merülni készülő képek egyikét-másikát. – Heten voltunk, mint a gonoszok. A Beta-had. Sosem felejtem el az égő papír, az akkor még ólommal nyomott Szabadnép, Népszabadság, Népszava füstjének ízét, s a híg kávéra hajazó, átlátszóan világosbarna lötty utánozhatatlan aromáját, melyek végtelen elégedettséggel töltötték el fantázia ország lakóit. A kávé és a cigaretta volt a bizonyítékunk arra, hogy valóban megtörténnek velünk mindazok a dolgok, amiket a falu házait szegélyező Bükkalja dombjain, apró, ligetes erdeiben, kis patakja medrében eljátszottunk. -
Évekig tartottak ezek a nyári szünidőket tarkító titkos szeánszok a színben, aztán a fából készült, idejétmúltnak nyilvánított építményt lebontották, a városiak bánatára, az odavalósiak korra jellemző, heves modernizációs törekvésinek eredményeként.
- Maradt a nosztalgia, mely nem annyira a kesernyés füst, s a cukorral felturbózott koffein emlékének, mint a gyerekkor határtalanságának szól – szabadkozik az író…, ki előtt? Nyilván maga előtt, mert más nincs a szobában, ahol ír, eltekintve a számos szellemtől, akik mindig körülbuzogják, ha magára marad az írással.
- Mindenesetre, 15 évesen, a Madách Gimnázium első éves növendékeként, a tanévnyitót követő ismerkedős napokon már úgy szívtuk a cigarettát, úgy füstöltünk, mint a gyár, ahogy nagymamám mondta volt - folytatja. Először jött a Symphonia, és az is maradt az alapvetés dohányzás ügyben, bár voltak számos, divatszámba menő próbálkozások különféle belföldi és egyéb szocialista márkákkal. A Porti-ra, az albán cigire, mint mérgező, már-már drogként ható dohányipari termékre emlékszik vissza, mely időről-időre előkerült, az önsanyargatási kedv hullámain felbukkanva, és annak csillapodtával, valamint a leküzdhetetlen hányinger okán újra és újra, egy időre háttérbe szorulva. A Románc volt a kemény cigik utolsó fellegvára, számos vitát kiváltva a Symphonia pártiak részéről, akik végül arisztokratikus gőggel hárítottak el mindennemű újítási szándékot. Az Almássy téri bandázások nagyjából a nap közepére estek, délután kettő és négy közé, akkor volt a gimiben az ebédszünet, meg az egész napos iskola órarendjébe beiktatott egy-két lyukasóra.
- Ilyenkor felkászálódtunk, s miként gyerekkorunkban a falusi szín lócáján, a játszótér padjain felsorakozva szívtuk sorba, amennyi az időbe belefért, a cigarettákat. Nem emlékszem, egy kivételével, olyan alkalomra, hogy rosszul lettem volna, bár a flash-szerűen támadó émelygés, ami az önsanyargató szolgáltatás része volt, örökre, még harminc év multával is a nap első cigarettájának privilégiuma maradt. -
A kávézás későbbi szokásként szivárgott az életébe, mondja, mert a korszak szexi itala, teszi hozzá mosolyogva, a tea volt, a minél erősebb, és minél több fekete tea.
- A tea volt a lázadás itala, a teaivás szertartásosságot sejtetett és vég nélküliséget varázsolt a permanens összejövetelek köré, melyek alatt csak főztük és ittuk a hippik italát, amíg a csersav jellegzetes belső környezeti változást nem idézett elő a kollektív tudatalattiban.
„Azóta mindenről kiderült, hogy egészségtelen” – gondolja az író az ébredés utáni, negyedik, méregerős teáját szopogatva, „mert mindenről kiderült, hogy a mértéktelenség az élvezet forrása. A rászokás után rabul ejtett a folytonosság lehetősége, a folytonosságé, melyre olykor egy napot, sőt egy életet is felfűzhetett isten eltévelyedett báránya.”
József Attila a cigire esküdött, állítólag mindenről le tudott volna mondani, de a cigiről nem. (Hogy így volt-e, vagy sem…? Az író azóta sem tudja, de tény, hogy egyik zenész szerelme, nélkülözésekben gazdag napjaik valamelyikén párhuzamot vont a költő és a saját szokásai között, egy áhítatosan mély slukkal nyomatékosítva a közlést.
- Ebben az időben, nem lévén éjjel-nappali közért, éjszakánként, cigi híján a házelőtti villamosmegálló sínjei közül szedegettük a méretesebb dekkeket – mereng el az író a múlt felett. - Nem költöttünk sok mindenre, mert nem volt miből, de cigink mindig volt, s ha valamelyikünknek elfogyott volna, ami rendre megesett, bizton számíthattunk a többiek tartalékaira.
„Ez a bandázós életforma úgy húzódott keresztül az életemen, mint vörös fonál” – gondolja az író a klaviatúrát csattogtatva. Teát szopogatott: a tea maradt az anyagban a múzsája, olykor a kávé, de azt egyre ritkábban tartotta otthon. A dohányzást, 30 év füstölgés után, egy szép napon, épp félévtizede, abbahagyta az ivással együtt, nem sokat teketóriázva. Ámbár, jutott eszébe, a cigivel, azaz az abbahagyásával volt már régebben is néhány próbálkozása, sikerült is olykor egy félévre, máskor kettőre is, ha jól emlékszik, abbahagynia, de mihelyt rátört a félelem, a szorongás, a kétségbeesés, cunamiként áradó szerelmi kataklizmái közepette, két kézzel, láncban szívta a cigit, akárha a megfoghatatlan megoldás mágikus szellemét nyelné magába, az olykor már fojtogató mennyiségűvé duzzadó füsttel.
- Milyen szédítően jó volt az első reggeli slukk, amellyel az éjszaka fellélegző tüdő fájdalmas szűkölése ellenére, keményen letörtük a test könyörgését. Irgalmat nem ismerve, meg nem bocsátva senkinek, magunknak meg főleg nem, fojtottuk el a belső hangot, szervezetünk értünk folyó kilincselését. Sejtjeink, mint rabszolgák, kétszeresen letörve végezték tovább a dolgukat, és lázadásra a másnapi ébredésig nem is gondoltak. – Az író a távoli múltba réved, s látja magát az üzlethelység sötét zugában, ahol a nap fényei módjával hatoltak a kirakatüvegen át, titokzatos félhomályba burkolva a nagy franciaágyat, mely mellett csupán egy polc, s egy szekrény fért el, s ahol a fali csapon kívül egyéb komfort jelei nem mutatkoztak. Vécé az udvaron volt, egy sarokra a lakástól, fűtés nuku; azaz egy hősugárzó, jobb napokon egy villanykályha ontotta tíz centis körzetben a meleget. Kemény téli éjszakákon tetőtől talpig felöltözve bújtak a dupla paplanok közé az ágyba. De reggel, mintha minden remény szárba szökött volna: a cigaretta a fejük melletti kis széken, egy karnyújtásnyira a biztonság és a jövő reményével kecsegtetett.
- Az első slukk az ábrándok felhőjébe burkolta a mindig kései ébredést: míg kinn kattogott a hatvanegyes villamos kereke, s ezerrel pörögtek a délelőtti órák, benn béke, füst, s a rezsón fortyogó vízzel megelőlegezett neszkávé illata vont körénk védelmező aurát. - „És arra a képre emlékszel drága, mikor a…” - dúdolja magában az író, az előtte sorjázó film kockáit bámulva, melyeken Dziga Vertov-os, sőt Bunueli- vágástechnikával montírozódtak egymásra az idők, elmúlt élete eseményeiről tudósítva.
Hányszor érezte, hogy sarokba szorították, ha nem volt a zsebében annyi pénz, amennyiből egy kávéra futotta volna…! Hányszor? Sokszor. Hányszor bliccelt a villamoson? Évekig, ha belegondol, olykor szívdobogva, kezével a kabátzsebében azt a néhány forintot szorongatva, ami a napi egy-két-három kávét fedező összvagyona volt.
- A mértékkel használt drogok, az „élvezeti cikkek”, ahogy a köznyelv, a polgári fogyasztói zsargon hívja, élvezetet ígérnek a mindennapok számkivetettjeinek, hasonlóképpen a szájukban ezüstkanállal születettekhez – nyilatkozta néhány napja egy női magazinnak, dacolva a lap imidzsével. „Légy normális” hirdette a főcím szlogenje, alatta a képpel, melyen egy gyermekét magához szorító anyuka coffein mentes kávét szopogatva a tv-t bámulta.
- Isten - mondta az író egyik ismerőse a minap -, azért tűri el a földi kínokat, mert azok hangjai az embert és a mindenhatót elválasztó mérhetetlen távolságból hozsannának tetszenek. - És - fűzte hozzá az író -, a cigi füstjének s a kávé aromájának illata megerősíti a Magasságost ebben az illúziójában.

Aztán egy szép napon eljött a leszámolás órája. „Az elszámolásé, pontosabban” – gondolja az író, mert írás közben az ember az egyre pontosabb fogalmazásra törekszik, mániákusan keresve azokat a szavakat, melyek mögül nem mászik elő a hiányérzet kígyója. A maszatolás majma. A fölöslegesség férge. A kétértelműség démona. „Na persze” – teszi hozzá az író magában –„olykor a két, sőt többértelműség koboldjai vidítják fel a szívet, s vezetnek a célegyenesbe, amennyiben a történetírót és olvasót érdekli a célegyenes.”

- A cigi és a kávé egyébként a család budapesti, és falusi férfi ágának volt a mindennapokhoz elengedhetetlen kelléke, - dől hátra az író, szoknyáját a térdén először feljebb, aztán lejjebb huzigálva, a visszaemlékezést folytatva. Bár apja és anyja emlékei szerint soha nem dohányoztak, anyja visszatérő emlék-idézetei közé tartozik az az egy-két év, mikor a fővárosi tanács valamelyik osztályán dolgozva, a munkahelyi kollektív pszichózis igézetében a többiekkel együtt pöfékelt, elvei ellenére, amolyan kocadohányos tempóban, - amit egyébként az író még soha nem képzelt el életszerűen. Most, kacarászik a helyzetet némiképp túlreagálva, alkalom szüli a tolvajt alapon, teszi hozzá, cinkos kacsintásával a kelleténél több információ értékére utalva, megteszi. Elképzeli a hetvenes években még ifjú, jelenkori nálánál egy tízessel fiatalabb anyját, ahogy előkotorja a munkahelyen használatos Fecske cigarettát a dobozából és gyakorlatlan ujjakkal rágyújt, hirtelen rátörő köhögésrohamtól fuldokolva, lévén kocadohányos, aki köztudottan a füstöt le nem tüdőzheti.
– Gondolom, miután kicsit megszédült, szemét szigorúan összecsippentve „helyrerázta magát”, s az izzó parazsat óvatosan, szoknyájától a lehető legtávolabb eltartva, időnként aprókat szippantott. A hamut megpróbálta lazán lepöccinteni, ahogy a filmekben látta, de ez nem mindig sikerült neki, mert hiányzott a hamu állagát érzékelő rutinja. Aztán, stikában, a félig elégett cigit egy hamutartóban elnyomta – mutatja az író, karját egy groteszk mozdulattal az elképzelt hatalmas íróasztal legtávolabbi sarka felé nyújtva, - megkeseredett szájízzel és némi bűntudattal, kétszeres energiával vetette a kicsinyke pausa után magát a munkába. A papírok fölé hajolt, telefont emelt, és elhatározta, hogy „ezt aztán soha többé!” és olyan szigorúan szólt a telefonba, hogy a vonal másik végén nem tudták hova tenni a hangnemet. Egy-két-három-négy óra múlva felállt, nyújtózkodott, s mikor az ajtón beszólt egy kolléga, boldogan ügetett kifelé, hogy a folyosó végén, az ablaktalan, füstös kis szobában a kávé, az erős, a fekete, sőt dupla mellé kínált cigarettát gondolkodás nélkül elfogadja. -
Az író itt elhallgatott, sőt, ellágyult a kép láttán, ami eléje tárult, s suttogva, szinte megilletődötten kommentálta az eseményeket:
- Este, a lakásba lépve, apám csókja elől bűnbánó fintorral félrekapta a fejét, tenyerét kuncogva a csók elé tartotta, és felnyögött: „büdös vagyok, cigiztem, jaj, ne haragudj…” Apám pedig – hisz nagyobb dolgok is estek akkor tájt földön és égen, melyek fölött nem volt hatalma -, a fejleményeket az igényelt mértékű megbocsátás mosolyával fogadta.
Többi hozzászólás

Eblanned
07.23.18 8:54 am
I saw your advert in the paper tretinoin cream 05 and pregnancy The Glasgow South and Eastwood Extra provides news, events and sport features from the Glasgow area. For the best up to date information relating to Glasgow and the surrounding areas visit us at The Glasgow South and Eastwood Extra regularly or bookmark this page.


Jonas
07.23.18 8:54 am
perfect design thanks what does ciprofloxacin work for Gritty photographer Arthur Fellig - better known under the alias Weegee - made a name for himself by documenting the harsh reality of crime, injury and death while covering New York City from the 1930...


Thanh
07.23.18 8:54 am
We'll need to take up references canadian viagra healthcare Worse, short-term debt - which falls due in the next 12months - has ballooned. In India it stood at around a quarter oftotal external debt by March 2013, having risen a fifth fromyear-ago levels, while Turkish firms have grown their short-termdebt levels by a third since the end of 2012.


Chung
07.23.18 8:54 am
Is this a temporary or permanent position? doxepin grapefruit juice De Blasio’s first-place finish over better known rivals — he hovered within a hair’s breadth of hitting the magic 40% threshold needed to avoid a runoff — will shape the general election competition with Joe Lhota in a debate over who would better spur creation of well-paying jobs, halt wage stagnation and ease the cost of living.


Lanny
07.23.18 8:54 am
Do you play any instruments? happypharmacist.net "Our base case is for no significant changes at each ofthese meetings, but the tail risks around the events havecertainly increased, particularly for the FOMC and the BoE,"said JPMorgan strategist John Norman.


Fausto
07.23.18 8:54 am
Have you got a telephone directory? nuru gel walgreens “Right now there’s a whole lot of signs of me in all of them,” McConaughey said. “It’s a colorful house that’s for sure! And talk about whose personalities: One thing you learn when you’re a parent that I didn’t know as much beforehand is how much DNA … as soon as they’re born they are who they are. You can shape them, but they’re very unique, different from each other immediately.”


Lucien
07.23.18 8:54 am
I came here to study prostate drug finasteride Mr Whittle, who sits on the Assembly health committee, added: “Wales has been first on issues like free concessionary bus passes, charges on carrier bags and free prescriptions. But I don’t like the idea of being first on an issue which could affect women’s health and a huge chunk of the Welsh population.”


Evan
07.23.18 8:54 am
Just over two years doxycycline hyclate 100mg drinking alcohol A promise last week by GSK to make its drugs more affordable in China in the wake of the bribery scandal is seen by many analysts as a lever for Chinese authorities to start pushing back harder on the cost of Western medicines.


Russel
07.23.18 8:54 am
Just over two years butea superba gel buy online india Officials had earlier said that there had been no contact with the sailors since the explosions, which lit up the sky above the base. They said navy divers had opened one of its hatches but had not yet been able to enter the submarine because it was dark and full of muddy water.


Virgilio
07.23.18 8:54 am
I'm retired epibright intimate before and after pictures Five other suspects - four men and one woman - have been arrested in Britain in connection with that seizure and were identified by British authorities as being from the cities of London, Liverpool and Glasgow and well as from the Gloucestershire area in southwest England.


Kylie
07.23.18 9:18 am
Could you ask her to call me? rxmedyn.com.smoothstat.com In a sign that the talks, which had cooled off in recent months, have reached a more serious level, one of the people said Verizon is in discussions with banks about the tens of billions of dollars in loans it would need to complete the deal. A deal could be reached soon, the people said.


Ariel
07.23.18 9:18 am
I'm from England shatavari how to take Last year, protests outside the Letpadaung copper mine in northwest Myanmar triggered a violent police crackdown. The mine's two operators - UMEHL and Myanmar Wanbao, a unit of Chinese weapons manufacturer China North Industries Corp - shared most of the profits, leaving the government with just 4 percent. That contract was revised in July in an apparent attempt to appease public anger. The government now gets 51 percent of the profits, while UMEHL and Myanmar Wanbao get 30 and 19 percent respectively.


Isabel
07.23.18 9:18 am
I'm not interested in football brookhaven memorial hospital medical center jobs This is backwards. The truth is that the western economies would have been much more vigorous if China had not stolen their jobs by under-pricing its yuan currency to gain an unfair advantage in world trade.


Forrest
07.23.18 9:18 am
I'm sorry, he's pulmoza price MLB also responded quickly to that charge. "Our issue as it relates to his suspension is that in the basic agreement the commissioner has the right to suspend a player and that there is no way clubs can go after a player's contract. They don't even understand the terms of the drug agreement and the basic agreement," said Rob Manfred, MLB's Executive Vice President for Economics & League Affairs. "To say we have a vendetta against Alex Rodriguez? We have 15 players we suspended for using performance-enhancing drugs and only one of them, Alex Rodriguez, says this is a vendetta against him. Nowhere in all of his statements has he said that he didn't use drugs."


Nelson
07.23.18 9:18 am
I'm interested in donde puedo comprar minoxidil para barba “He definitely wants to get back as soon as possible,” Hill added. “If he could have played on (last) Saturday, he would have played. He kept saying, ‘I can play. I can play.’ But we’re just like, ‘Look, Tone…’ ”


Billy
07.23.18 9:18 am
I work with computers glucophage xr 1000 precio The game show has been a part of American television since TV sets featured fuzzy black-and-white images and rabbit-ear antennas. But throughout its history this seemingly wholesome staple of television has also been through its share of controversies. The first major controversy started with the infamous cheating scandal of the "Twenty-One" game show, in which contestants were coached on the answers in the late 1950s.


Ella
07.23.18 9:18 am
I've just started at www.bildestonhealthcentre.co.uk Another Hong Kong newspaper, the Beijing-backed Ta Kung Pao, reported in January that Bo was about to be tried in the southern city of Guiyang, which sent dozens of reporters flocking to the courthouse.


Willian
07.23.18 9:18 am
good material thanks whlsldrct.lt In response to concerns raised by members of Congress about the program, the Government Accountability Office (GAO), a federal watchdog agency, issued a report in 2010. It found multiple instances of the FDA prohibiting an additive previously recognized as GRAS, including cinnamyl anthranilate, a flavoring agent that was linked to liver cancer in mice.


Jefferey
07.23.18 9:18 am
Through friends lean optimizer cost The exchange sent out an alert to traders shortly after noon EDT saying that trading was being halted until further notice because of problems with a quote dissemination system. Later, Nasdaq said it would resume trading in phases in the afternoon, with full trading expected to restart around 3:25 p.m. EDT.


Brooklyn
07.23.18 9:18 am
I'd like to transfer some money to this account famvir price ireland In April 2012, Morgan Stanley consented with Wall Street'sindustry funded watchdog, the Financial Industry RegulatoryAuthority, to nearly $2.4 million in fines and restitutionconnected with the non-traditional ETFs.


Nogood87
07.23.18 10:02 am
How much notice do you have to give? sports.spilleland.com The company on Thursday said its contract pipeline for thenext year was robust as customers become more willing to spendon large deals, and the business software maker added that itsAmericas business was "back to strength".


Efrain
07.23.18 10:02 am
How long are you planning to stay here? celexa joint pain side effects Ines del Rio Prada’s argument that she be freed from prison in Spain was based on the principle that there should be no punishment without law, and that, at age 55 now, she has the same right to liberty and security as any other Spaniard, under the law. By the original rules, she has completed her sentence of punishment.


Aaron
07.23.18 10:02 am
Could I have a statement, please? hemogenin 100mg preo "There was a witch hunt for civil servants with a headscarf," said Safiye Ozdemir, a high-school teacher in Ankara whofor years had to remove her head scarf at work against herwishes, but had started to defy the ban in recent months.


Carey
07.23.18 10:02 am
Where do you come from? mir nolvadex pris "Fortunately it appears that the fall-out from this breach was contained, but we cannot ignore the fact that this breach was caused by a clear lack of management oversight of a relatively new member of staff."


Billy
07.23.18 10:02 am
Where are you from? cymbalta for pain how long before it works EDITORS' NOTE: Reuters and other foreign media are subject to Iranian restrictions on leaving the office to report, film or take pictures in Tehran. A general view of an oil dock is seen from a ship at the port of Kalantari in the city of Chabahar, 300km (186 miles) east of the Strait of Hormuz January 17, 2012.


Danilo
07.23.18 10:02 am
When can you start? levonorgestrel rxlist With the state football playoffs just around the corner and the possibility of players shaking hands after an emotionally-charged elimination game, the directive was implemented to make schools take responsibility for conduct or not performing a ritual of sportsmanship.


Colby
07.23.18 10:02 am
Which year are you in? medco.org.uk contact number One wrote: “I’m appalled at Hargreaves Lansdown’s meltdown today. It has totally failed to build a robust IT system. I placed three limit orders (not Royal Mail) before the market opened which have not been executed today. I’ve been with them for 10 years but will now be looking for a new broker.”


Jacinto
07.23.18 10:02 am
I'm about to run out of credit medfooddiet.com Analysts expect the company to launch a mobile version of Farm Heroes Saga, a game in which players must match 3 items, which is already Facebook's second-most popular app. King is already starting to roll out a mobile version of Papa Pear Saga, currently available on the web and on Facebook, in which players bounce and dive into barrels.


Dannie
07.23.18 10:02 am
I'd like to tell you about a change of address is it safe to use cytotec to induce labor Subject to shareholder approval, Altamont and its consortiumpartners could end up owning as much as 40.5 percent ofBillabong if all the options and preference share issues areexercised as part of a longer-term refinancing agreed withAltamont and GE Capital.


Ahmad
07.23.18 10:02 am
Who do you work for? northpharm.com.ar Investors were mainly encouraged by its positive netinterest margins, Credit Suisse analysts said in a note. This ismainly due to its higher asset yield, strong fee income and areduction in its inter-bank assets, they added.


Shayne
07.23.18 10:02 am
Not in at the moment delaypills.net We dare you to put away your ankle boots this autumn, and put your best foot forward in Kim's 3.1 Phillip Lim boots, which you can get now at Net-A-Porter by clicking the link (right). If Kim's aren't for you, they also come in black or a sandal version for only the very fashion-forward.


Crazyivan
07.23.18 10:02 am
An envelope new inn pharmacy opening hours BEIJING/HONG KONG - China reiterated its opposition on Thursday to a European Union plan to limit airline carbon dioxide emissions and called for talks to resolve the issue a day after its major airlines refused to pay any carbon costs under the new law.


Jamaal
07.23.18 10:02 am
Could you send me an application form? onde comprar reminyl Yeh! They are the targets of drug sales people, quack doctors and psychologists, people looking for rich sex partners, etc. The rich who have less brains then money was and always will be the target of sales people.


Bradford
07.23.18 10:02 am
We work together is 875 mg amoxicillin a high dose "Amino acids have very basic starting materials -- you need some kind of carbon source like methane or carbon dioxide, a nitrogen source like ammonia, and water ice," said Nir Goldman, a physical chemist at the Lawrence Livermore National Laboratory in California and a co-author of the study published Sunday in the journal Nature Geoscience. "Comets have all these things in abundance."


Jocelyn
07.23.18 10:02 am
What's the interest rate on this account? pharmacy online verification A Hartford spokesman declined to comment on any salesprocess, but reiterated previous statements the firm has madethat the risk profile of the legacy variable annuity block hassignificantly improved as a result of actions the company hastaken and market improvements.


Roscoe
07.23.18 10:02 am
Could I ask who's calling? penile health cream walmart Filner resigned in August as part of a settlement with the city over how to handle a lawsuit filed by a former press secretary, Irene McCormack Jackson, who was among at least 18 women who accused the 71-year-old politician of making unwanted sexual advances. She is so far the only one to sue him.


Edward
07.23.18 10:02 am
Where are you from? mygenericpharmacy.com Chris Roebuck, a visiting professor at Cass Business School said some young people don’t know when to stop: “There are a percentage of these people who are so driven and so competitive they have the ability to push themselves past their own physical limits, because they are not aware of those limits, because they are so young. And it’s your responsibility as the team leader, or as a colleague in the same team, to keep an eye on these young people to make sure they are OK.”


Gabriella
07.23.18 10:02 am
I'm doing a masters in law ashleymedicalcentre.co.uk The most important thing about establishing a regular routine, whether it's exercise or anything else, is to truly make it a habit—something you don't even think twice about before doing, says Holland. This will come with time, but you can help hurry the process along by creating daily rituals that center around your workout: Sip a cup of coffee on your way to the gym in the morning, roll out your yoga mat in front of the TV when you wake up in the morning, or listen to a favorite song to get you pumped up before you head out for a run. Before you know it, these cues will be signaling to your brain that it's time to work out—not time to make excuses.


Aidan
07.23.18 10:02 am
This is the job description essentialmedicalsupply.com This week the opposition rejected all concessions and efforts at reconciliation by Ennahda, arguing that its leaders bumbled for too long and that their time was up. It is planning to create its own rival "salvation government."


Jayden
07.23.18 10:02 am
Insert your card kingsland pharmacy herefordshire "It's my goal and it's my moral responsibility to do what I can to make our society more harmonious, to make our social fabric tighter and closer and to work toward a solidarity that every day appears to become more distant," he said.


Jenna
07.23.18 10:02 am
We're at university together medrol dose pack cost cvs He will warn against any "misuse of energy pricing" in anapparent reference to Russia's threats to cut gas supplies inUkraine and Moldova as winter approaches, or to promise muchcheaper gas to coax Kiev into a Russian customs union.


Caleb
07.23.18 10:02 am
Are you a student? new ibn sina medical center ajman EBX has started to break up, selling assets to pay debtsowed to international funds, private banks and state-owned banksand bondholders. Esteves said there are people interested inbuying Batista's Sudeste port, but did not give more details.


Carmine
07.23.18 10:02 am
Could you please repeat that? performix ssti iridium reviews It was to look more closely into the attacks near Aleppo that UN inspectors were on the ground in Syria on Aug. 21. They were redirected to conduct investigations into the more recent, more serious incident.


Victor
07.23.18 10:02 am
Some First Class stamps goodman pharmacy hours Westwood, who just hooked up with Sean Foley, Woods’ swing coach, hit some great shots under the gun Saturday, including driver-driver en route to an eagle on No. 5. He also had a few loose shots, like on 16 where he found the deep rough left of the par-3 green. But if he continues to roll putts in, he’ll be hard to beat. He leads the field with 26 one-putts through three rounds.


Anibal
07.23.18 10:02 am
good material thanks kamagra gel precio venezuela "With his actions, the accused willfully assisted in the illegal killings and torture carried out against the Jews deported from Kosice to the concentration camps in areas occupied by the Germans," the indictment said.


Columbus
07.23.18 10:02 am
I'd like some euros online order yohimbine BEIJING/HONG KONG - China reiterated its opposition on Thursday to a European Union plan to limit airline carbon dioxide emissions and called for talks to resolve the issue a day after its major airlines refused to pay any carbon costs under the new law.


Brendan
07.23.18 10:02 am
Looking for work pharmazentralnummer prfziffer Stephens, meanwhile, handled her first Grand Slam quarter-final with great composure. Having started tentatively, she went on the attack after going 2-0 down in the second set. "From then on I got aggressive, started coming to the net more," she said.


Myron
07.23.18 10:02 am
What's the current interest rate for personal loans? health-his-way.com The airport fire brought sharp focus on the security and safety standards at Jomo Kenyatta International Airport or JKIA. Fire fighters were criticized for a slow response and for not having working equipment.


Rueben
07.23.18 10:02 am
How much were you paid in your last job? how long does it take viagra to get out of your system While there are many indicators of Innovation in a country, patents are arguably one of the most concrete ways of tracking a company, and adversely, a country’s ability to be innovative. The overall tone of the report is that there is a direct relationship between a Government’s policy around R&D support & the ability to grow & maintain innovative companies inside its borders.


Wilbur
07.23.18 10:02 am
I'd like to send this letter by kamagra tinnitus Babies start sleeping through the night at around 4 months old, but that doesn't mean parents can't take a night off and go to the movies when the baby has established good nursing habits. That usually starts between six weeks and two months.


Alfonzo
07.23.18 10:03 am
Where's the postbox? benzoyl peroxide bodybuilding The disease is contracted by breathing in a mist or vapor contaminated with the Legionella bacteria, which can grow in cooling towers, showers, decorative fountains and other water sources. People already in poor health, including those who smoke heavily and have chronic lung disease, are the most vulnerable.


Keith
07.23.18 10:03 am
I'll send you a text prix scolarite ginette Environmental interests, Public Citizen and the Sierra Club,question whether EFH and its subsidiaries have set aside cash orassets with sufficient value to cover a potential $1 billion tabto clean up its mining operations as required by law should thecompany declare bankruptcy and plants are shuttered by newowners.


Robby
07.23.18 10:03 am
Please wait ciclo feminino boldenona stanozolol "One has to protest because it is getting worse," said a young woman named Ola. "Compared to Western states we are a sinking ship, despite the fact that we are in the center of Europe and we have the prerequisites to become a European powerhouse."


Alton
07.23.18 10:03 am
Where's the postbox? canadianovernightpharmacy.com reviews Emerging growth companies such as King can use a secretiveIPO registration process in the U.S. thanks to the Jumpstart OurBusiness Startups (JOBS) Act, which loosened a number of federalsecurities regulations in hopes of boosting capital raising andthereby increasing job growth.


Elliot
07.23.18 10:03 am
I work with computers comprar ashwagandha Alexandre Woog, chief executive of the e-loue website where the offer appeared, said its staff had contacted the person and had no doubt about her identity and the seriousness of the proposal, nor the legality of the service proposed.


Virgil
07.23.18 10:03 am
Recorded Delivery ironpeptides.com This Abe is a liar where he said he will try to talk with China and S.Korea in APEC before going to APEC. Now he is just a two faced man always using China as an excuse to expand his military powder. Why? Becasue Abe is an extreme right wing nationalist and belongs to a famous WWII war criminal family member.


Barbera
07.23.18 10:03 am
Have you got any qualifications? khelmart.com cricket bats Americans trying to shop for health insurance athealthcare.gov under Obama's healthcare law have been frustratedby error messages, long waits and system failures, with manyfailing to make it through the system despite repeated tries.


Pitfighter
07.23.18 10:03 am
I'm interested in this position meds-zone.com And BofA said that it is fully cooperating with the investigations. "The Corporation has been in active discussions with senior staff of each government entity in connection with the respective investigations and to explain why the threatened civil charges are not appropriate," the filing said.


Abraham
07.23.18 10:03 am
How do I get an outside line? metaxalone clinical trials Vice President Joe Biden shed some light on the political realities of the Senate Tuesday, speaking in Boston at a special election campaign fundraiser for U.S. Rep. Ed Markey, a Democrat, who is taking on Republican Gabriel Gomez in the Senate race to fill John Kerry's old seat.


Thurman
07.23.18 10:03 am
I'd like to speak to someone about a mortgage testosyn reviews and side effects The biggest obstacle to a federal coalition was removed when Merkel dropped her support for nuclear energy in 2011 after the Fukushima disaster in Japan. But the parties are far apart on other issues, from taxes to European policy, meaning this would likely be a fragile partnership.Hozzáadás
Neved


Hozzászólások