Eredeti Post

-Ági
Cím: csillagszálló
07.16.10 8:58 pm
Kávé és cigaretta


A cigarettát abbahagyta, a kávét, talán soha nem is nem fogja. Pedig mindkettőt egyszerre kezdte el, ha kezdetnek számít a gyerekkori próbálkozás, amit aztán nem követett jó ideig – néhány évig – tett. Falusi nyaralásokon, a hatvanas évek második felében még állt apai nagyanyjának portáján a szín – igaz, már csak amolyan lomtárként üzemelt, telezsúfolva a paraszti élet addigra letűnt kellékeivel. A faragott támlájú, megkopott lócán kuporgott unokatestvéreivel, nagyvárosi rakoncátlanságával ejtve rokonságát szelíd ámulatba. Számtalan forró délutánon fantasztikus meséket szövögetve, titokzatos vágyakat korbácsolva a többiekben és magában, mesélt, városi szemmel romantikusnak tetsző helyszíneket választva a meséhez: a padlás lépcsőfeljáróját, a házak aljában levő pincéket, vagy, a falut átszelő országutat szegélyező árokpartot.
- Én voltam a rangidős és ez által a bandavezér, lány létemre – meséli az író. - Egyetlen unokanővérem félárvaként már nyolc-tízévesen háztartási munkákat végzett, míg édesanyja takarítónőként, vagy a téeszföldeken az idénynek megfelelő mezőgazdasági munkásként dolgozott. Ez a kislány esténként, mint egy fáradt öregasszony, a lelkes visszaemlékezések hallgatójaként részesült csak a nap fergeteges eseményeiből, ami, kizárólag rokoni szálakon szerveződő, alkalmi bandánkkal megesett. Néha, ha a porta végében csörgedező kis patakot szegélyező pályán futkostunk épp, mint az Orion űrhajó varangyokat üldöző legénysége, szánakozva konstatáltuk, hogy unokanővérünk a libák hajkurászásával elfoglaltan megint csak nem csatlakozhat mezítlábas, szertelen csapatukhoz. -
Meztélláb, ahogy odahaza, az író apjának falujában mondták, a porban és a zöldellő füvön, a falun átfutó betonúton, s a tallón, az éles kis lándzsákra lecsupaszított gabonaföldeken, cipő nélkül járt az író is nyaralásai idején, ahogy járt az egész falu népe, tavasztól őszig, ha esett, ha fújt, ha izzott a talpak alatt felporzó föld.
- Nem tudom, kinek a találmánya volt hetünk közül az újságpapírból sodort cigaretta és a kredenc széléről elcsórt kávézaccból újrafőzött kávé – ragadta nyakon az író a feledésbe merülni készülő képek egyikét-másikát. – Heten voltunk, mint a gonoszok. A Beta-had. Sosem felejtem el az égő papír, az akkor még ólommal nyomott Szabadnép, Népszabadság, Népszava füstjének ízét, s a híg kávéra hajazó, átlátszóan világosbarna lötty utánozhatatlan aromáját, melyek végtelen elégedettséggel töltötték el fantázia ország lakóit. A kávé és a cigaretta volt a bizonyítékunk arra, hogy valóban megtörténnek velünk mindazok a dolgok, amiket a falu házait szegélyező Bükkalja dombjain, apró, ligetes erdeiben, kis patakja medrében eljátszottunk. -
Évekig tartottak ezek a nyári szünidőket tarkító titkos szeánszok a színben, aztán a fából készült, idejétmúltnak nyilvánított építményt lebontották, a városiak bánatára, az odavalósiak korra jellemző, heves modernizációs törekvésinek eredményeként.
- Maradt a nosztalgia, mely nem annyira a kesernyés füst, s a cukorral felturbózott koffein emlékének, mint a gyerekkor határtalanságának szól – szabadkozik az író…, ki előtt? Nyilván maga előtt, mert más nincs a szobában, ahol ír, eltekintve a számos szellemtől, akik mindig körülbuzogják, ha magára marad az írással.
- Mindenesetre, 15 évesen, a Madách Gimnázium első éves növendékeként, a tanévnyitót követő ismerkedős napokon már úgy szívtuk a cigarettát, úgy füstöltünk, mint a gyár, ahogy nagymamám mondta volt - folytatja. Először jött a Symphonia, és az is maradt az alapvetés dohányzás ügyben, bár voltak számos, divatszámba menő próbálkozások különféle belföldi és egyéb szocialista márkákkal. A Porti-ra, az albán cigire, mint mérgező, már-már drogként ható dohányipari termékre emlékszik vissza, mely időről-időre előkerült, az önsanyargatási kedv hullámain felbukkanva, és annak csillapodtával, valamint a leküzdhetetlen hányinger okán újra és újra, egy időre háttérbe szorulva. A Románc volt a kemény cigik utolsó fellegvára, számos vitát kiváltva a Symphonia pártiak részéről, akik végül arisztokratikus gőggel hárítottak el mindennemű újítási szándékot. Az Almássy téri bandázások nagyjából a nap közepére estek, délután kettő és négy közé, akkor volt a gimiben az ebédszünet, meg az egész napos iskola órarendjébe beiktatott egy-két lyukasóra.
- Ilyenkor felkászálódtunk, s miként gyerekkorunkban a falusi szín lócáján, a játszótér padjain felsorakozva szívtuk sorba, amennyi az időbe belefért, a cigarettákat. Nem emlékszem, egy kivételével, olyan alkalomra, hogy rosszul lettem volna, bár a flash-szerűen támadó émelygés, ami az önsanyargató szolgáltatás része volt, örökre, még harminc év multával is a nap első cigarettájának privilégiuma maradt. -
A kávézás későbbi szokásként szivárgott az életébe, mondja, mert a korszak szexi itala, teszi hozzá mosolyogva, a tea volt, a minél erősebb, és minél több fekete tea.
- A tea volt a lázadás itala, a teaivás szertartásosságot sejtetett és vég nélküliséget varázsolt a permanens összejövetelek köré, melyek alatt csak főztük és ittuk a hippik italát, amíg a csersav jellegzetes belső környezeti változást nem idézett elő a kollektív tudatalattiban.
„Azóta mindenről kiderült, hogy egészségtelen” – gondolja az író az ébredés utáni, negyedik, méregerős teáját szopogatva, „mert mindenről kiderült, hogy a mértéktelenség az élvezet forrása. A rászokás után rabul ejtett a folytonosság lehetősége, a folytonosságé, melyre olykor egy napot, sőt egy életet is felfűzhetett isten eltévelyedett báránya.”
József Attila a cigire esküdött, állítólag mindenről le tudott volna mondani, de a cigiről nem. (Hogy így volt-e, vagy sem…? Az író azóta sem tudja, de tény, hogy egyik zenész szerelme, nélkülözésekben gazdag napjaik valamelyikén párhuzamot vont a költő és a saját szokásai között, egy áhítatosan mély slukkal nyomatékosítva a közlést.
- Ebben az időben, nem lévén éjjel-nappali közért, éjszakánként, cigi híján a házelőtti villamosmegálló sínjei közül szedegettük a méretesebb dekkeket – mereng el az író a múlt felett. - Nem költöttünk sok mindenre, mert nem volt miből, de cigink mindig volt, s ha valamelyikünknek elfogyott volna, ami rendre megesett, bizton számíthattunk a többiek tartalékaira.
„Ez a bandázós életforma úgy húzódott keresztül az életemen, mint vörös fonál” – gondolja az író a klaviatúrát csattogtatva. Teát szopogatott: a tea maradt az anyagban a múzsája, olykor a kávé, de azt egyre ritkábban tartotta otthon. A dohányzást, 30 év füstölgés után, egy szép napon, épp félévtizede, abbahagyta az ivással együtt, nem sokat teketóriázva. Ámbár, jutott eszébe, a cigivel, azaz az abbahagyásával volt már régebben is néhány próbálkozása, sikerült is olykor egy félévre, máskor kettőre is, ha jól emlékszik, abbahagynia, de mihelyt rátört a félelem, a szorongás, a kétségbeesés, cunamiként áradó szerelmi kataklizmái közepette, két kézzel, láncban szívta a cigit, akárha a megfoghatatlan megoldás mágikus szellemét nyelné magába, az olykor már fojtogató mennyiségűvé duzzadó füsttel.
- Milyen szédítően jó volt az első reggeli slukk, amellyel az éjszaka fellélegző tüdő fájdalmas szűkölése ellenére, keményen letörtük a test könyörgését. Irgalmat nem ismerve, meg nem bocsátva senkinek, magunknak meg főleg nem, fojtottuk el a belső hangot, szervezetünk értünk folyó kilincselését. Sejtjeink, mint rabszolgák, kétszeresen letörve végezték tovább a dolgukat, és lázadásra a másnapi ébredésig nem is gondoltak. – Az író a távoli múltba réved, s látja magát az üzlethelység sötét zugában, ahol a nap fényei módjával hatoltak a kirakatüvegen át, titokzatos félhomályba burkolva a nagy franciaágyat, mely mellett csupán egy polc, s egy szekrény fért el, s ahol a fali csapon kívül egyéb komfort jelei nem mutatkoztak. Vécé az udvaron volt, egy sarokra a lakástól, fűtés nuku; azaz egy hősugárzó, jobb napokon egy villanykályha ontotta tíz centis körzetben a meleget. Kemény téli éjszakákon tetőtől talpig felöltözve bújtak a dupla paplanok közé az ágyba. De reggel, mintha minden remény szárba szökött volna: a cigaretta a fejük melletti kis széken, egy karnyújtásnyira a biztonság és a jövő reményével kecsegtetett.
- Az első slukk az ábrándok felhőjébe burkolta a mindig kései ébredést: míg kinn kattogott a hatvanegyes villamos kereke, s ezerrel pörögtek a délelőtti órák, benn béke, füst, s a rezsón fortyogó vízzel megelőlegezett neszkávé illata vont körénk védelmező aurát. - „És arra a képre emlékszel drága, mikor a…” - dúdolja magában az író, az előtte sorjázó film kockáit bámulva, melyeken Dziga Vertov-os, sőt Bunueli- vágástechnikával montírozódtak egymásra az idők, elmúlt élete eseményeiről tudósítva.
Hányszor érezte, hogy sarokba szorították, ha nem volt a zsebében annyi pénz, amennyiből egy kávéra futotta volna…! Hányszor? Sokszor. Hányszor bliccelt a villamoson? Évekig, ha belegondol, olykor szívdobogva, kezével a kabátzsebében azt a néhány forintot szorongatva, ami a napi egy-két-három kávét fedező összvagyona volt.
- A mértékkel használt drogok, az „élvezeti cikkek”, ahogy a köznyelv, a polgári fogyasztói zsargon hívja, élvezetet ígérnek a mindennapok számkivetettjeinek, hasonlóképpen a szájukban ezüstkanállal születettekhez – nyilatkozta néhány napja egy női magazinnak, dacolva a lap imidzsével. „Légy normális” hirdette a főcím szlogenje, alatta a képpel, melyen egy gyermekét magához szorító anyuka coffein mentes kávét szopogatva a tv-t bámulta.
- Isten - mondta az író egyik ismerőse a minap -, azért tűri el a földi kínokat, mert azok hangjai az embert és a mindenhatót elválasztó mérhetetlen távolságból hozsannának tetszenek. - És - fűzte hozzá az író -, a cigi füstjének s a kávé aromájának illata megerősíti a Magasságost ebben az illúziójában.

Aztán egy szép napon eljött a leszámolás órája. „Az elszámolásé, pontosabban” – gondolja az író, mert írás közben az ember az egyre pontosabb fogalmazásra törekszik, mániákusan keresve azokat a szavakat, melyek mögül nem mászik elő a hiányérzet kígyója. A maszatolás majma. A fölöslegesség férge. A kétértelműség démona. „Na persze” – teszi hozzá az író magában –„olykor a két, sőt többértelműség koboldjai vidítják fel a szívet, s vezetnek a célegyenesbe, amennyiben a történetírót és olvasót érdekli a célegyenes.”

- A cigi és a kávé egyébként a család budapesti, és falusi férfi ágának volt a mindennapokhoz elengedhetetlen kelléke, - dől hátra az író, szoknyáját a térdén először feljebb, aztán lejjebb huzigálva, a visszaemlékezést folytatva. Bár apja és anyja emlékei szerint soha nem dohányoztak, anyja visszatérő emlék-idézetei közé tartozik az az egy-két év, mikor a fővárosi tanács valamelyik osztályán dolgozva, a munkahelyi kollektív pszichózis igézetében a többiekkel együtt pöfékelt, elvei ellenére, amolyan kocadohányos tempóban, - amit egyébként az író még soha nem képzelt el életszerűen. Most, kacarászik a helyzetet némiképp túlreagálva, alkalom szüli a tolvajt alapon, teszi hozzá, cinkos kacsintásával a kelleténél több információ értékére utalva, megteszi. Elképzeli a hetvenes években még ifjú, jelenkori nálánál egy tízessel fiatalabb anyját, ahogy előkotorja a munkahelyen használatos Fecske cigarettát a dobozából és gyakorlatlan ujjakkal rágyújt, hirtelen rátörő köhögésrohamtól fuldokolva, lévén kocadohányos, aki köztudottan a füstöt le nem tüdőzheti.
– Gondolom, miután kicsit megszédült, szemét szigorúan összecsippentve „helyrerázta magát”, s az izzó parazsat óvatosan, szoknyájától a lehető legtávolabb eltartva, időnként aprókat szippantott. A hamut megpróbálta lazán lepöccinteni, ahogy a filmekben látta, de ez nem mindig sikerült neki, mert hiányzott a hamu állagát érzékelő rutinja. Aztán, stikában, a félig elégett cigit egy hamutartóban elnyomta – mutatja az író, karját egy groteszk mozdulattal az elképzelt hatalmas íróasztal legtávolabbi sarka felé nyújtva, - megkeseredett szájízzel és némi bűntudattal, kétszeres energiával vetette a kicsinyke pausa után magát a munkába. A papírok fölé hajolt, telefont emelt, és elhatározta, hogy „ezt aztán soha többé!” és olyan szigorúan szólt a telefonba, hogy a vonal másik végén nem tudták hova tenni a hangnemet. Egy-két-három-négy óra múlva felállt, nyújtózkodott, s mikor az ajtón beszólt egy kolléga, boldogan ügetett kifelé, hogy a folyosó végén, az ablaktalan, füstös kis szobában a kávé, az erős, a fekete, sőt dupla mellé kínált cigarettát gondolkodás nélkül elfogadja. -
Az író itt elhallgatott, sőt, ellágyult a kép láttán, ami eléje tárult, s suttogva, szinte megilletődötten kommentálta az eseményeket:
- Este, a lakásba lépve, apám csókja elől bűnbánó fintorral félrekapta a fejét, tenyerét kuncogva a csók elé tartotta, és felnyögött: „büdös vagyok, cigiztem, jaj, ne haragudj…” Apám pedig – hisz nagyobb dolgok is estek akkor tájt földön és égen, melyek fölött nem volt hatalma -, a fejleményeket az igényelt mértékű megbocsátás mosolyával fogadta.
Comments

Irving
09.22.18 7:36 am
No, I'm not particularly sporty timberland renova uk ZAMBOANGA CITY, Philippines, Sept 15 - A week of violence inthe southern Philippines has undercut hopes of lasting peace inthe resource-rich region and exposed the government to criticismfor underestimating rogue Muslim rebels who feel ignored by alandmark deal last year.


Erich
09.22.18 7:36 am
There's a three month trial period kjo¬p dapoxetine "One of the greatest French artists has just died," President Francois Hollande said of Chereau after his death was reported by newspaper Liberation. "France has lost an artist of universal proportions who made it proud around the world."


Herbert
09.22.18 7:36 am
Do you like it here? ont-home-health.on.ca Having been convicted of no less than 23 separate charges of assault, almost all of them against previous partners, it might have been supposed that it would be easy to expel this despicable wife-beater from Holyrood.


Clark
09.22.18 7:36 am
I can't get a dialling tone hersolution south africa And if the subsequent data continued to confirm this pattern of ongoing economic improvement and normalizing inflation, we expected to continue to reduce the pace of purchases in measured steps through the first half of next year, ending them around midyear. At that point, if the economy had evolved along the lines we anticipated, the recovery would have gained further momentum, unemployment would be in the vicinity of 7 percent, and inflation would be moving toward our 2 percent objective. Such outcomes would be fully consistent with the goals of the asset purchase program that we established in September.


Walker
09.22.18 7:36 am
When do you want me to start? quetiapine fumarate 50 mg image John Legend popped the question to model girlfriend Chrissy Teigen over the 2011 holidays. A year later, it appears the clock is ticking for Teigen! At the launch party for Sports Illustrated's 2013 swimsuit issue in January 2013, Teigen told the News her nine-time Grammy-winning fiancé has until the end of this year to tie the knot or she's hitting the road. The couple started dating in 2007.


Marcellus
09.22.18 7:36 am
A book of First Class stamps elavil medication sleep The National Audit Office said there had been weak management and inefficient financial controls - although officials insist these have been addressed since a "reset" of the programme at the start of the year.


Bobby
09.22.18 7:36 am
I'd like to transfer some money to this account exelon medscape The state's Department of Health and Human Services told its local offices in a letter dated October 10 not to process applications for November benefits until the federal government reaches a deal to restore normal operations.


Chong
09.22.18 7:36 am
I'm from England kamagracialis.net At one of the 29 businesses, a mixture that included rubbing alcohol and caramel coloring was sold as scotch. In another, premium liquor bottles were refilled with water that was not even clean. The state never identified which restaurants or bars those were.


Randall
09.22.18 7:36 am
I'm not working at the moment pms clinic Qatar has a hot desert climate with daytime temperatures usually peaking at 42 degrees Celsius during June and July. It doesn't tend to get much cooler overnight as temperatures typically don't fall below 30 degrees.


Ariel
09.22.18 7:36 am
I'd like some euros bsn nitrix 360 tablets price in india Asked on the BBC's Spotlight programme in the West Country whether he was "moving the goalposts" by extending the period, Mr Paterson said: "That's not right, the badgers have moved the goalposts.


Flyman
09.22.18 7:36 am
I'd like to take the job anavar clen cycle dosage Chris Leslie, from the opposition Labour party whichintroduced the tax in 2010 and the shadow financial secretary tothe Treasury, said on Tuesday the data showed the government wasputting the richest before ordinary Britons.


Xavier
09.22.18 7:36 am
Can I take your number? taj pharmaceuticals products Meanwhile, according to Kathleen O'Meara of the ICS, the extra €65 million that the State could generate as a result of introducing a tobacco industry regulator could be used to help people quit smoking and tackle issues such as tobacco smuggling.


Lawerence
09.22.18 7:36 am
Will I have to work shifts? tamsulosin (flomax) 0.4 mg 24 hr capsule The stories stretched from teen angst to thirty-something sister rivalry, and every episode was elevated with a dance sequence that not only embodied the emotions of the episode, but also gave ballet and dance new, modern relevancy, as the girls performed an environmental satire about paper or plastic, and danced to tunes from Tom Waits, Bjork, and They Might Be Giants.


Rodney
09.22.18 7:36 am
Nice to meet you laboratorios joinpharm This is a type of cookie which is collected by Adobe Flash media player (it is also called a Local Shared Object) - a piece of software you may already have on your electronic device to help you watch online videos and listen to podcasts.


Brooks
09.22.18 7:36 am
The United States drugs scandal to cost clubs millions Forbes writers have the ability to call out member comments they find particularly interesting. Called-out comments are highlighted across the Forbes network. You'll be notified if your comment is called out.


Alex
09.22.18 7:36 am
Can you put it on the scales, please? erectzan and vigrx But while the whole Ortiz vs. Martinez debate will rage on, it’s important to keep in mind that it’s also an incomplete argument. We can go over the head-to-head stats, bicker about which DH has meant more to his organization and so on and so forth, yet one half of the squabble is still adding accolades and making an impact. Ortiz might be at the tail end of his career, but with the way the 37-year-old is swinging the bat this season, it’s impossible to pinpoint when exactly he’ll slow down.


Dorian
09.22.18 7:37 am
Stolen credit card cytotec 100 mg "The state of Israel respects the sovereignty of Egypt in its entirety," he said in a statement, adding that there was "stepped up activity by the Egyptian army recently, including this weekend, against the terrorist infrastructure in the Sinai peninsula". He did not offer any operational details.


Michale
09.22.18 7:37 am
Hello good day indocin gout medicine Germany is the leader in installed solar power capacity,followed by Italy, Spain and France. Already, all of thesecountries have cut support rates, to limit costs, and in somecases eliminated subsidies altogether.


Nogood87
09.22.18 7:37 am
I study here medi-jobs.de The revelation amounted to an acknowledgement that plantoperator Tokyo Electric Power Co (Tepco) has yet tocome to grips with the scale of the catastrophe, 2 1/2 yearsafter the plant was hit by a huge earthquake and tsunami. Tepcoonly recently admitted water had leaked at all.


Derick
09.22.18 7:37 am
Which university are you at? price of zithromax at walgreens The 360bhp electric car, which will be built in a limited production run of 50 units, is designed to commemorate the 50th anniversary of Donald Campbell's land and water speed records. The car will go on sale in 2014.


Jerold
09.22.18 7:37 am
I'll text you later naproxen mylan 50 mg Harper announced his new cabinet Monday on his official Twitter account — bypassing the mainstream media in the process — tweeting each of his ministers and their portfolios over the course of about one hour.


Wyatt
09.22.18 7:37 am
Three years buying xenical uk The National Weather Service shows above-average chances for rain in the next six to 10 days in northern Nebraska through northern Illinois, covering most of Indiana and Ohio. In the next five days, Iowa is expected to receive between 0.01 and 0.25 inch of rain, with the heavier showers concentrated in the northeast. A tenth of an inch of rainfall is forecast for the next week in Illinois, the nation's top soybean producer, with up to a quarter inch in the southeastern corner through Indiana.


Tyrell
09.22.18 7:37 am
Which year are you in? pillmedstore.com But he is among those who query why the SEC is not going further, and pursuing the heavyweights at the top of the companies. "The question I keep asking myself is what are they [the SEC's enforcers] so afraid of with respect to this guy [Cohen]?" says Simon. "The SEC has no problem charging the underlings, but the moguls are allowed to escape."


Jeffrey
09.22.18 7:37 am
I can't stand football prescription drugs grapefruit After explosive 46 percent growth last year, global smartphone shipments in 2013 will expand another 33 percent and then increase at smaller double-digit rates over the next few years, according to IDC analyst Ramon Llamas. Asia, where many consumers spend less on smartphones, is expected to be the main source of growth.


Lamont
09.22.18 7:37 am
International directory enquiries christcommunityhealth.org I can understand digital radio manufacturers lobbying the Government for FM to be switched off to boost their sales, but with digital reception in most areas being no better than FM, why should listeners be forced to spend hundreds of pounds on replacing existing sets, many of which include additional features?


Franklin
09.22.18 7:37 am
No, I'm not particularly sporty pharmacophorejournal.com Late last year, the company's Indian joint venture suspendedemployees, including the chief financial officer, as part of aninternal investigation into bribery allegations in India andsubsequently brought in a team of lawyers from a U.S. firm tostrengthen compliance.


Ashton
09.22.18 7:37 am
Go travelling buy promescent in the uk Troopers have been using unmarked SUVs to ferret out drivers who are texting and driving. The vehicles have platforms higher than an average vehicle, allowing officers greater ability to see what other drivers are doing.


Boris
09.22.18 7:37 am
I'm a partner in bestdrugcorner.com reviews One also only need look at the jumbo market to see an affordable, widely available 30-year fixed without an explicit government guarantee. About 60 percent of the jumbo market is fixed, whereas just over 70 percent of the Fannie/Freddie market is fixed.


Lucky
09.22.18 7:37 am
I'd like to open an account completerx chicago Berlusconi, who has dominated Italian politics for two decades, brushed off suggestions that his parliamentary career might soon be over after the conviction and an aborted attempt to topple the government.


Waldo
09.22.18 7:37 am
I'll put him on spironolactone online uk The volunteers spent around 180 man hours on the project and planted 130 plants and trees. In addition to the work on the garden, the roof of a chapel on the site has been waterproofed to help protect the ceiling, which features mouldings of angels and flowers. It is hoped to fully restore the chapel in future, if funds can be raised.


Buford
09.22.18 7:37 am
Gloomy tales tesco bedford pharmacy opening times It is also uncertain whether Compuware will have any success in finding a willing buyer other than BMC given its previous efforts. Several private equity firms gave up on the company after exploring a possible deal earlier this year, the people said.


Leroy
09.22.18 7:37 am
What sort of music do you listen to? virginia mason medical center yakima Gay's announcement comes a quarter of a century after Ben Johnson tested positive for a steroid following his victory in the Seoul Olympics 100 meters, still the biggest scandal to hit the Olympic Games.


Rodolfo
09.22.18 7:37 am
We were at school together adventuremedical.com "I am comfortable with the prices we are paying. The pricesin Europe are lower than they are in let's say America. Theyshould be lower because you are taking more risk ... and a lowerprice is one way of getting compensated," he said.


Carmelo
09.22.18 7:37 am
Do you need a work permit? trenbolone ethanate cycle Though only a small percentage of S&P 500 stocks havereported earnings thus far, the season has been mixed, withrevenue growth especially a concern. Still, profits have largelyrisen and many bellwether companies have topped expectations.


Tommie
09.22.18 7:37 am
Where do you live? terbinafine hydrochloride topical spray Both sides suggested they had narrowed their differences andthat a settlement was in sight, but the latest negotiationsessions were being conducted over the phone through a federalmediator, Greg Lim, who is acting as a go-between.


Major
09.22.18 7:37 am
Do you know what extension he's on? how many mg of amoxicillin for uti The CQC document follows two critical reports at the start of July and comes ahead of Tuesday's publication of the Keogh review into potential failings and death rates at 14 trusts, including Tameside.


Keven
09.22.18 7:37 am
What qualifications have you got? gh advanced plus reviews © 2013 New England Sports Network. All Rights Reserved. All photos © 2013 Associated Press and NBA photos © 2013 Getty Images unless indicated. Any commercial use or distribution without the express written consent of Associated Press is strictly prohibited.


Jayson
09.22.18 7:37 am
I work for a publishers pills4you.org One of the first situations mass-production cars can handle without a driver is bumper-to-bumper traffic. Some cars are already equipped to steer themselves into a parking space. Others warn drivers if they are over the speed limit and brake the vehicle automatically to avoid a collision.


Kenny
09.22.18 7:37 am
What do you do? royal jelly 500mg uk The police commander, Chief Constable Matt Baggott, took the unusual step of importing 630 police officers from England and Scotland to beef up his own 7,000-member force. The officers have already received Northern Ireland-specific riot training as part of their initial deployment to the British territory last month to provide security for the Group of Eight summit of world leaders.


Raymundo
09.22.18 7:37 am
Is this a temporary or permanent position? super tadapox Around 300 passengers from the total of 4,200 passengers and crew on board the Costa Concordia have signed up as injured parties in the trial, and more were expected to join the trial on Wednesday. Further hearings are scheduled for Thursday and Friday before the trial is adjourned to October when evidence will be heard.


Cordell
09.22.18 7:37 am
I'm a housewife ordonnance collective benadryl Now, Ms Jayakumar's ambition is for her and her brother to get decent jobs to ensure her father can take it easy. It might even mean he can say goodbye to the rickshaw. She said: "We both can take care of our family very easily. It's a matter of months now until I get a job."


Cecil
09.22.18 7:37 am
Wonderfull great site sildenafil 50 mg dapoxetine 30 mg Some have cast doubt on her story, accusing her of making it up – despite photos of her head wound – or criticising her for her campaigning zeal. But the High Commissioner dismisses her detractors as "living in the Dark Ages."


Quintin
09.22.18 7:37 am
US dollars suntheanine india The first Gloucestershire player to take a hat-trick at the College Ground, where the club have been playing fixtures since 1872, was Charles Townsend back in 1893. The feat was repeated by Mike Procter in 1979 and James Franklin in 2009.


Rodney
09.22.18 7:37 am
Until August ciproxin drugs.com Gold was down 5.4 percent for the week, the worst sinceJune, after heavy selling linked to expectations of the Fedrollback and an easing of tensions over Syria. Gold was quotedat $1,317.51 an ounce, down 0.2 percent, and has now lostaround 21 percent this year after 12 consecutive annual gains.


Moises
09.22.18 7:37 am
Pleased to meet you sociohealth.co.jp The IEA, which coordinates energy policies for developed economies, said global oil supply was set to jump in the next months thanks to a mix of seasonal, cyclical and political factors and notwithstanding the Libyan problems.


Leland
09.22.18 7:37 am
I like watching TV cipralex rezeptfrei kaufen Now, if the situation had been reversed, the head line would read, “Muslims attack Buddhist Temple, dozens killed!” See the difference? Now if the attack had been on a Christian church, it wouldn’t make the news.


Lightsoul
09.22.18 7:47 am
Not available at the moment ctpharma.com.tr In exchange for Norris, the rebuilding Astros added to their prospect pile, getting L.J. Hoes, a 23-year-old minor-league outfielder, and lefty pitching prospect Josh Hader. Hoes was rated as Baltimore’s sixth-best prospect before this season by Baseball America and has a slash line of .304/.406/.403 at Triple-A Norfolk. Hoes was a third-round draft pick in 2008; Hader was a 19th round pick in 2012.


Melissa
09.22.18 7:47 am
Have you got a telephone directory? costco pharmacy jobs washington ASML, considered a barometer for the health of Europe's techsector and the strength of demand for smartphones and other hotconsumer gadgets, reported strong demand from foundries, oroutsourced chip-makers, and from logic customers, who make themicroprocessors used in computers.


Layla
09.22.18 7:47 am
Which year are you in? amoxicillin clavulanic acid adverse effects Others haven't fared as well. Accused al-Qaeda terrorists Ramzi Binalshibh and Abd al-Nashiri, who were also locked up in Poland and Romania with Mohammed, have had mental issues. Al-Nashiri suffers from depression and post-traumatic stress disorder. Binalshibh is being treated for schizophrenia with a slew of anti-psychotic medications.


Lionel
09.22.18 7:47 am
What line of work are you in? nebivolol reddit With the case still pending, Qureshi says CagePrisoners has no evidence about whether Hashi did or did not join al-Shabaab during his time in Somalia. But the kind of official harassment Hashi claims he suffered propels some toward extremism, he adds.


Delmar
09.22.18 7:47 am
What sort of music do you listen to? average renovation costs per square foot uk GREEN BAY, Wis. — Aaron Rodgers threw for a career-high 480 yards and four touchdowns and the Green Bay Packers used a big first half against the Washington Redskins to win their home opener 38-20 on Sunday.


Isaac
09.22.18 7:47 am
I work here farmacialianca.com Two batches of thunderstorms, one batch during the morning and one in the evening, dumped a combined total of 12 to 16 inches of rain in and around the Kansas City, Missouri area. Major flash flooding occurred during the evening and 25 people were killed. The National Weather Service conducted an official investigation to find out why so many died and it was found that many people simply did not take the situation seriously despite timely and emphatic warnings on the dangerous flash flood situation.


Francis
09.22.18 7:47 am
I'm about to run out of credit medlasers.com.br Unlike some other IOM committees, this committee had a substantial research budget, which it used to quantify variation in spending, utilization, and quality across various populations, payers, and geographic units.


Jonah
09.22.18 7:47 am
Yes, I play the guitar cual es mejor cialis levitra o viagra Wednesday's hearing had been requested by Syncora Guarantee,the bond insurer that is contesting a creditor agreement Detroitis asking the court to approve. That agreement involvesinterest-rate swaps related to Detroit pension debt for whichSyncora guarantees payment.


Bernie
09.22.18 7:47 am
I need to charge up my phone tongkat ali plant Denis Lebel, the federal minister responsible for Quebec,said the government would compensate any farmer who suffered asa result. The dairy lobby is influential in rural parts ofQuebec and Ontario that tend to vote Conservative.


Cooler111
09.22.18 7:47 am
Which year are you in? vitalhealthsoftware.co.in Currently, individual Chinese have few options to invest their money, let alone abroad. Bank deposits frequently pay less than the rate of inflation and the boom-and-bust history of the local stock markets has scared away many ordinary Chinese. Instead, the Chinese pour money into real estate, producing property bubbles in many cities.


Archie
09.22.18 7:47 am
How many are there in a book? seroquel xr price at walmart A resolution of the shutdown would allow the government to eventually release the September jobs report. But Naroff is already worried about the October jobs report, set for release in early November. A prolonged shutdown would bar the government from doing the necessary surveys on hiring and employment.


Rocco
09.22.18 7:47 am
How many are there in a book? nizagara pills review In a high-profile lobbying and advertising campaign, thethree companies say the rules will cost Canadian jobs, and BCEboard member Anthony Fell said on Tuesday that new IndustryMinister James Moore had been disrespectful in allocating onlyhalf an hour apiece to talk with the phone company bosses.


Mia
09.22.18 7:47 am
Children with disabilities pygeum vs saw palmetto The goal is to get them into housing as quickly as possible and provide social services to help them get back on their feet — in effect, to wean them off survival mode. When the immediate desperation of finding a safe place to sleep is gone, many homeless people can start to address their physical, behavioral and substance-abuse problems.


Isabel
09.22.18 7:47 am
A financial advisor envizion medical groupon Robert Sumwalt, an NTSB board member on the investigative team at the crash site, said that authorities were still working to recover the black boxes, or flight data recorder and cockpit voice recorder, from the plane. The team will collect those and other evidence to help determine the cause of the crash.


Isabella
09.22.18 7:47 am
I enjoy travelling pact apparel coupon J.C. Penney Co shares fell 2.6 percent to $13.30.Late Thursday, activist investor Bill Ackman sent a letter tothe retail chain's board, pushing to have a new chief executivenamed in the next 30 to 45 days.


Jimmy
09.22.18 7:47 am
Yes, I love it! age defiance solution The Today programme is discussing the Royal Mail share sale. About 70% of shares are likely to go to big institutional investors, analysts are saying, raising some worries there won't be enough room for smaller players. It is expected to be heavily oversubscribed.


Edison
09.22.18 7:47 am
What sort of work do you do? insidermedicine.com There will be new measures of students' attainment - what grades they achieve, their destinations - whether they go on to university or into employment, their progress from when they first arrive at college and a measure of how many actually complete their courses.


Lanny
09.22.18 7:47 am
A pension scheme pharmacy-canadiantablets.net UN investigators in June said there were “reasonable grounds” to believe that both sides had used chemicals. If it was a mitigating factor, the targets were more tactical than vengeful: seeking to clear out enemy positions. In effect, the Syrian Army was rehashing World War I, playing the part of the Germans who introduced the world to the modern chemical horror when they unleashed a chlorine cloud over allied trenches in Belgium. This week’s attack in Syria, however, was different: The target was a civilian area and the motive was not to target rebels but simply to terrorize and kill.


Mohammad
09.22.18 7:47 am
Where are you calling from? hyaluronic acid bodybuilding forum "There was broad concern among privacy advocates and the private sector about the impact of the NSA's surveillance efforts. Several of the private sector representatives worried that the international backlash against NSA collection of foreign data would harm American global competitiveness," American Civil Liberties Union President Susan Herman said.


August
09.22.18 7:47 am
How many weeks' holiday a year are there? aushealthwarehouse.com “If people are trying to keep their rate base, that’s going to stifle innovation,” says M. Scott Havens, president of The Atlantic. “We decided we’re not worried about the rate base—we want to create a better reading experience, and we’ll monetize it with advertising.” The Atlantic is in the enviable position of meeting its circ promise to advertisers independent of digital sales, and of earning as much revenue from its digital products as print. (The Atlantic’s average total print circulation is 477,990; the magazine would not divulge digital sales.)


Kayla
09.22.18 7:48 am
We'll need to take up references suprax 400 prezzo * Virgin Australia Holdings Ltd lost 4 percent toA$0.44 after the company said on Monday it expected to report anannual net loss, blaming a difficult business environment andcosts including a new ticketing system and carbon tax.


Chung
09.22.18 7:48 am
We were at school together soylent cafe caffeine content When it was put to him that the loaf would cost 49 pence, Mr Cameron again said he did not buy “value” bread because he is trying to persuade his young children to eat granary bread.


Adalberto
09.22.18 7:48 am
I like watching TV how much does a year supply of propecia cost A device called the Jetlev can lift a person 30 feet high by pumping water from a backpack through a hose connected to a small, unmanned boat. Another contraption called the Flyboard, which looks like a small snowboard attached to a hose, can propel riders 45 feet in the air. Promotional videos racking up millions of YouTube views show riders shooting out of the ocean into the sky, then diving back in the water like dolphins.


Michel
09.22.18 7:48 am
We work together how to have penegra 4) It only took Grier three weeks in July to go from a handful of followers to more than 200,000 after a high school student in Arkansas re-Vined his first video, one that showed Grier asking his 4-year-old sister, Skylynn, what’s wrong with America. Her answer? “They. Need. Jesus.”


Zachery
09.22.18 7:48 am
We've got a joint account prescription care pharmacy The second-quarter distribution of 42 cents per sharecompared with a distribution of 13 cents per share a year ago.This was not just due to a rise in carried interest but alsobecause KKR shared with its shareholders more of its profitsfrom its principal investments coming from its balance sheet.


Gonzalo
09.22.18 7:48 am
Best Site Good Work free herbal viagra samples Say cheese, John! Disgraced Sen. John Edwards' mug shot, released by the feds, shows the fallen Democratic star flashing his pearly whites in a beaming grin. It was taken after he was indicted for using campaign funds to cover up an extramarital affair during his 2008 presidential campaign. The ex-North Carolina senator, who has pleaded not guilty, faces six counts, including conspiracy, four counts of illegal campaign contributions and one count of false statements.


Clint
09.22.18 7:48 am
What do you do for a living? barnton pharmacy opening hours The third-largest U.S. bank had a significant drop intrading revenue during the third quarter which could hurt thebank's earnings, the Financial Times reported on Sunday, citingpeople familiar with conversations between investors and thebank.


Danny
09.22.18 7:48 am
I'm sorry, I didn't catch your name suny poly medical center “Jake and Clay will have multiple innings on the mound,” Farrell said, “so you can deduct from that what you wish. But, at the same time, we feel like with the number of days off, we’ve got to get a good portion of our relievers to the mound as well.”


Carol
09.22.18 7:48 am
A pension scheme kamagra zdravlje But the UAW is keen to boost its membership, which hasshrunk to about a quarter of the 1.5 million workers it had in1979, and get a toehold that could allow it to expand among allforeign-owned auto companies.


Adolph
09.22.18 7:48 am
Did you go to university? pristiq causes insomnia "Game of Thrones" devotees dressed as their favoritecharacter from the show to attend the panel featuring cast andcrew, who discussed the past season. HBO is also hosting faninteractive experiences, parties with the cast. It even debuteda new beer in honor of the show.


Dewayne
09.22.18 7:49 am
What sort of work do you do? zithromax time to take effect In 2011-12, the company received $9.7 million in grants andcontributions, half of the amount of five years earlier,according to audited financial statements. Ticket sales in2011-12 were $1.1 million, down two-thirds from the previousseason.


Kennith
09.22.18 7:49 am
What qualifications have you got? hydroxycut black reviews walmart A nation that just stepped back from the brink of conflict with Syria paused Wednesday to honor and reflect on the nearly 3,000 victims of 9/11, the day terrorist attacks spurred two other long-running conflicts in the Middle East.


Wallace
09.22.18 7:49 am
I do some voluntary work kamagra oral jelly per donne Ahead of the curve as usual, Kate Mara stepped out in a super cute shirt dress from Viktor & Rolf's resort 2014 collection, which will hit stores later this year. The actress teamed her frilly frock with Charlotte Olympia heels and a studded envelope clutch.


Cleveland
09.22.18 7:49 am
Will I get travelling expenses? amitriptyline and tramadol overdose Other horrific details of the women's ordeal had already emerged, including tales of being chained to poles in the basement or a bedroom heater or inside a van, with one woman forced to wear a motorcycle helmet while chained in the basement and, after she tried to escape, having a vacuum cord wrapped around her neck.


Mathew
09.22.18 7:49 am
I've got a full-time job harga tamsulosin George Stephanopoulos is anchor of ABC's "Good Morning America" and "This Week." He is also the network's chief political correspondent, reporting on political and policy stories for all ABC News broadcasts and platforms.


Brian
09.22.18 7:49 am
Languages b. braun medical ag - escholzmatt lu Official data on July 9 showed revenues from Chineseproperty sales rose 37.8 percent on the year in the first sevenmonths, easing from a 43.2 percent rise in January-June, thoughit was still higher than last year's 10 percent gains.


Seth
09.22.18 7:49 am
An envelope viagra cialis forums Equities have been tethered to Fed policy for much of theyear with the S&P currently less than 1 percent away from itsall-time high. Many traders are awaiting clarity on when theFed's $85 billion a month asset purchasing program could beginto slow before adjusting positions.


Theodore
09.22.18 7:49 am
Could you ask him to call me? costco pharmacy hours tigard oregon The internet tool, which was created by the free debt management company Payplan, also reveals how many residents in a postcode have sought help from the firm in either the last month, three months or year.


Franklin
09.22.18 7:49 am
I'm about to run out of credit mulligans pharmacy dunmore east "If someone wants to get through the process and they are an inappropriate person, they will almost certainly have the necessary documentation and a front to get themselves through," he said, speaking on condition of anonymity.


Carroll
09.22.18 7:49 am
Why did you come to ? barelylegalsupplements.com I wish I had a solution to this problem. If I were a young black male and was stopped just on account of my appearance, I would feel violated. If the cops are abusing their authority and using race as the only reason, that has got to stop. But if they ignore race, then they are fools and ought to go into another line of work.


Ernest
09.22.18 7:52 am
I work here www.dekalb medical.org Baird analyst Jeffrey Elliot upgraded his rating on thebiotechnology company's stock to "outperform" from "neutral"saying Chief Executive Chuck Kummeth's strategy, including hisplans to invest in China and other emerging markets, is a goodopportunity for growth.


Marcellus
09.22.18 7:52 am
I live here test 600x for sale For network executives, VOD is part of their strategy to compete in an ever-more crowded entertainment landscape, where live TV viewing is on the decline and streaming services like Netflix Inc are gaining in popularity.


Sofia
09.22.18 7:52 am
How many weeks' holiday a year are there? children's motrin coupons 2015 Vickers chased Busch across the finish line in Saturday’s Nationwide Series CNBC Prime’s The Profit 200. The roles were reversed in Sunday’s running of the Sprint Cup Series Camping World RV Sales 301 on the Magic Mile.


Bruno
09.22.18 7:52 am
There's a three month trial period male formula xl canada * CP Lotus Group, a unit of Thailand's CP Group,is not involved in the potential acquisition of Hong Kongbillionaire Li Ka-shing's ParkNShop supermarket business, itsaid on Wednesday, contradicting rumours that had lifted itsshares.


Valentin
09.22.18 7:52 am
Very interesting tale groupe phoenix pharma france South Africa is struggling with high unemployment, labor unrest, service delivery shortcomings and other social challenges that have dampened the expectations of a better life for black South Africans after the end of apartheid two decades ago.

Szólj hozzá!
Vissza a Bloghoz