Eredeti Post

-Ági
Cím: csillagszálló
07.16.10 8:58 pm
Kávé és cigaretta


A cigarettát abbahagyta, a kávét, talán soha nem is nem fogja. Pedig mindkettőt egyszerre kezdte el, ha kezdetnek számít a gyerekkori próbálkozás, amit aztán nem követett jó ideig – néhány évig – tett. Falusi nyaralásokon, a hatvanas évek második felében még állt apai nagyanyjának portáján a szín – igaz, már csak amolyan lomtárként üzemelt, telezsúfolva a paraszti élet addigra letűnt kellékeivel. A faragott támlájú, megkopott lócán kuporgott unokatestvéreivel, nagyvárosi rakoncátlanságával ejtve rokonságát szelíd ámulatba. Számtalan forró délutánon fantasztikus meséket szövögetve, titokzatos vágyakat korbácsolva a többiekben és magában, mesélt, városi szemmel romantikusnak tetsző helyszíneket választva a meséhez: a padlás lépcsőfeljáróját, a házak aljában levő pincéket, vagy, a falut átszelő országutat szegélyező árokpartot.
- Én voltam a rangidős és ez által a bandavezér, lány létemre – meséli az író. - Egyetlen unokanővérem félárvaként már nyolc-tízévesen háztartási munkákat végzett, míg édesanyja takarítónőként, vagy a téeszföldeken az idénynek megfelelő mezőgazdasági munkásként dolgozott. Ez a kislány esténként, mint egy fáradt öregasszony, a lelkes visszaemlékezések hallgatójaként részesült csak a nap fergeteges eseményeiből, ami, kizárólag rokoni szálakon szerveződő, alkalmi bandánkkal megesett. Néha, ha a porta végében csörgedező kis patakot szegélyező pályán futkostunk épp, mint az Orion űrhajó varangyokat üldöző legénysége, szánakozva konstatáltuk, hogy unokanővérünk a libák hajkurászásával elfoglaltan megint csak nem csatlakozhat mezítlábas, szertelen csapatukhoz. -
Meztélláb, ahogy odahaza, az író apjának falujában mondták, a porban és a zöldellő füvön, a falun átfutó betonúton, s a tallón, az éles kis lándzsákra lecsupaszított gabonaföldeken, cipő nélkül járt az író is nyaralásai idején, ahogy járt az egész falu népe, tavasztól őszig, ha esett, ha fújt, ha izzott a talpak alatt felporzó föld.
- Nem tudom, kinek a találmánya volt hetünk közül az újságpapírból sodort cigaretta és a kredenc széléről elcsórt kávézaccból újrafőzött kávé – ragadta nyakon az író a feledésbe merülni készülő képek egyikét-másikát. – Heten voltunk, mint a gonoszok. A Beta-had. Sosem felejtem el az égő papír, az akkor még ólommal nyomott Szabadnép, Népszabadság, Népszava füstjének ízét, s a híg kávéra hajazó, átlátszóan világosbarna lötty utánozhatatlan aromáját, melyek végtelen elégedettséggel töltötték el fantázia ország lakóit. A kávé és a cigaretta volt a bizonyítékunk arra, hogy valóban megtörténnek velünk mindazok a dolgok, amiket a falu házait szegélyező Bükkalja dombjain, apró, ligetes erdeiben, kis patakja medrében eljátszottunk. -
Évekig tartottak ezek a nyári szünidőket tarkító titkos szeánszok a színben, aztán a fából készült, idejétmúltnak nyilvánított építményt lebontották, a városiak bánatára, az odavalósiak korra jellemző, heves modernizációs törekvésinek eredményeként.
- Maradt a nosztalgia, mely nem annyira a kesernyés füst, s a cukorral felturbózott koffein emlékének, mint a gyerekkor határtalanságának szól – szabadkozik az író…, ki előtt? Nyilván maga előtt, mert más nincs a szobában, ahol ír, eltekintve a számos szellemtől, akik mindig körülbuzogják, ha magára marad az írással.
- Mindenesetre, 15 évesen, a Madách Gimnázium első éves növendékeként, a tanévnyitót követő ismerkedős napokon már úgy szívtuk a cigarettát, úgy füstöltünk, mint a gyár, ahogy nagymamám mondta volt - folytatja. Először jött a Symphonia, és az is maradt az alapvetés dohányzás ügyben, bár voltak számos, divatszámba menő próbálkozások különféle belföldi és egyéb szocialista márkákkal. A Porti-ra, az albán cigire, mint mérgező, már-már drogként ható dohányipari termékre emlékszik vissza, mely időről-időre előkerült, az önsanyargatási kedv hullámain felbukkanva, és annak csillapodtával, valamint a leküzdhetetlen hányinger okán újra és újra, egy időre háttérbe szorulva. A Románc volt a kemény cigik utolsó fellegvára, számos vitát kiváltva a Symphonia pártiak részéről, akik végül arisztokratikus gőggel hárítottak el mindennemű újítási szándékot. Az Almássy téri bandázások nagyjából a nap közepére estek, délután kettő és négy közé, akkor volt a gimiben az ebédszünet, meg az egész napos iskola órarendjébe beiktatott egy-két lyukasóra.
- Ilyenkor felkászálódtunk, s miként gyerekkorunkban a falusi szín lócáján, a játszótér padjain felsorakozva szívtuk sorba, amennyi az időbe belefért, a cigarettákat. Nem emlékszem, egy kivételével, olyan alkalomra, hogy rosszul lettem volna, bár a flash-szerűen támadó émelygés, ami az önsanyargató szolgáltatás része volt, örökre, még harminc év multával is a nap első cigarettájának privilégiuma maradt. -
A kávézás későbbi szokásként szivárgott az életébe, mondja, mert a korszak szexi itala, teszi hozzá mosolyogva, a tea volt, a minél erősebb, és minél több fekete tea.
- A tea volt a lázadás itala, a teaivás szertartásosságot sejtetett és vég nélküliséget varázsolt a permanens összejövetelek köré, melyek alatt csak főztük és ittuk a hippik italát, amíg a csersav jellegzetes belső környezeti változást nem idézett elő a kollektív tudatalattiban.
„Azóta mindenről kiderült, hogy egészségtelen” – gondolja az író az ébredés utáni, negyedik, méregerős teáját szopogatva, „mert mindenről kiderült, hogy a mértéktelenség az élvezet forrása. A rászokás után rabul ejtett a folytonosság lehetősége, a folytonosságé, melyre olykor egy napot, sőt egy életet is felfűzhetett isten eltévelyedett báránya.”
József Attila a cigire esküdött, állítólag mindenről le tudott volna mondani, de a cigiről nem. (Hogy így volt-e, vagy sem…? Az író azóta sem tudja, de tény, hogy egyik zenész szerelme, nélkülözésekben gazdag napjaik valamelyikén párhuzamot vont a költő és a saját szokásai között, egy áhítatosan mély slukkal nyomatékosítva a közlést.
- Ebben az időben, nem lévén éjjel-nappali közért, éjszakánként, cigi híján a házelőtti villamosmegálló sínjei közül szedegettük a méretesebb dekkeket – mereng el az író a múlt felett. - Nem költöttünk sok mindenre, mert nem volt miből, de cigink mindig volt, s ha valamelyikünknek elfogyott volna, ami rendre megesett, bizton számíthattunk a többiek tartalékaira.
„Ez a bandázós életforma úgy húzódott keresztül az életemen, mint vörös fonál” – gondolja az író a klaviatúrát csattogtatva. Teát szopogatott: a tea maradt az anyagban a múzsája, olykor a kávé, de azt egyre ritkábban tartotta otthon. A dohányzást, 30 év füstölgés után, egy szép napon, épp félévtizede, abbahagyta az ivással együtt, nem sokat teketóriázva. Ámbár, jutott eszébe, a cigivel, azaz az abbahagyásával volt már régebben is néhány próbálkozása, sikerült is olykor egy félévre, máskor kettőre is, ha jól emlékszik, abbahagynia, de mihelyt rátört a félelem, a szorongás, a kétségbeesés, cunamiként áradó szerelmi kataklizmái közepette, két kézzel, láncban szívta a cigit, akárha a megfoghatatlan megoldás mágikus szellemét nyelné magába, az olykor már fojtogató mennyiségűvé duzzadó füsttel.
- Milyen szédítően jó volt az első reggeli slukk, amellyel az éjszaka fellélegző tüdő fájdalmas szűkölése ellenére, keményen letörtük a test könyörgését. Irgalmat nem ismerve, meg nem bocsátva senkinek, magunknak meg főleg nem, fojtottuk el a belső hangot, szervezetünk értünk folyó kilincselését. Sejtjeink, mint rabszolgák, kétszeresen letörve végezték tovább a dolgukat, és lázadásra a másnapi ébredésig nem is gondoltak. – Az író a távoli múltba réved, s látja magát az üzlethelység sötét zugában, ahol a nap fényei módjával hatoltak a kirakatüvegen át, titokzatos félhomályba burkolva a nagy franciaágyat, mely mellett csupán egy polc, s egy szekrény fért el, s ahol a fali csapon kívül egyéb komfort jelei nem mutatkoztak. Vécé az udvaron volt, egy sarokra a lakástól, fűtés nuku; azaz egy hősugárzó, jobb napokon egy villanykályha ontotta tíz centis körzetben a meleget. Kemény téli éjszakákon tetőtől talpig felöltözve bújtak a dupla paplanok közé az ágyba. De reggel, mintha minden remény szárba szökött volna: a cigaretta a fejük melletti kis széken, egy karnyújtásnyira a biztonság és a jövő reményével kecsegtetett.
- Az első slukk az ábrándok felhőjébe burkolta a mindig kései ébredést: míg kinn kattogott a hatvanegyes villamos kereke, s ezerrel pörögtek a délelőtti órák, benn béke, füst, s a rezsón fortyogó vízzel megelőlegezett neszkávé illata vont körénk védelmező aurát. - „És arra a képre emlékszel drága, mikor a…” - dúdolja magában az író, az előtte sorjázó film kockáit bámulva, melyeken Dziga Vertov-os, sőt Bunueli- vágástechnikával montírozódtak egymásra az idők, elmúlt élete eseményeiről tudósítva.
Hányszor érezte, hogy sarokba szorították, ha nem volt a zsebében annyi pénz, amennyiből egy kávéra futotta volna…! Hányszor? Sokszor. Hányszor bliccelt a villamoson? Évekig, ha belegondol, olykor szívdobogva, kezével a kabátzsebében azt a néhány forintot szorongatva, ami a napi egy-két-három kávét fedező összvagyona volt.
- A mértékkel használt drogok, az „élvezeti cikkek”, ahogy a köznyelv, a polgári fogyasztói zsargon hívja, élvezetet ígérnek a mindennapok számkivetettjeinek, hasonlóképpen a szájukban ezüstkanállal születettekhez – nyilatkozta néhány napja egy női magazinnak, dacolva a lap imidzsével. „Légy normális” hirdette a főcím szlogenje, alatta a képpel, melyen egy gyermekét magához szorító anyuka coffein mentes kávét szopogatva a tv-t bámulta.
- Isten - mondta az író egyik ismerőse a minap -, azért tűri el a földi kínokat, mert azok hangjai az embert és a mindenhatót elválasztó mérhetetlen távolságból hozsannának tetszenek. - És - fűzte hozzá az író -, a cigi füstjének s a kávé aromájának illata megerősíti a Magasságost ebben az illúziójában.

Aztán egy szép napon eljött a leszámolás órája. „Az elszámolásé, pontosabban” – gondolja az író, mert írás közben az ember az egyre pontosabb fogalmazásra törekszik, mániákusan keresve azokat a szavakat, melyek mögül nem mászik elő a hiányérzet kígyója. A maszatolás majma. A fölöslegesség férge. A kétértelműség démona. „Na persze” – teszi hozzá az író magában –„olykor a két, sőt többértelműség koboldjai vidítják fel a szívet, s vezetnek a célegyenesbe, amennyiben a történetírót és olvasót érdekli a célegyenes.”

- A cigi és a kávé egyébként a család budapesti, és falusi férfi ágának volt a mindennapokhoz elengedhetetlen kelléke, - dől hátra az író, szoknyáját a térdén először feljebb, aztán lejjebb huzigálva, a visszaemlékezést folytatva. Bár apja és anyja emlékei szerint soha nem dohányoztak, anyja visszatérő emlék-idézetei közé tartozik az az egy-két év, mikor a fővárosi tanács valamelyik osztályán dolgozva, a munkahelyi kollektív pszichózis igézetében a többiekkel együtt pöfékelt, elvei ellenére, amolyan kocadohányos tempóban, - amit egyébként az író még soha nem képzelt el életszerűen. Most, kacarászik a helyzetet némiképp túlreagálva, alkalom szüli a tolvajt alapon, teszi hozzá, cinkos kacsintásával a kelleténél több információ értékére utalva, megteszi. Elképzeli a hetvenes években még ifjú, jelenkori nálánál egy tízessel fiatalabb anyját, ahogy előkotorja a munkahelyen használatos Fecske cigarettát a dobozából és gyakorlatlan ujjakkal rágyújt, hirtelen rátörő köhögésrohamtól fuldokolva, lévén kocadohányos, aki köztudottan a füstöt le nem tüdőzheti.
– Gondolom, miután kicsit megszédült, szemét szigorúan összecsippentve „helyrerázta magát”, s az izzó parazsat óvatosan, szoknyájától a lehető legtávolabb eltartva, időnként aprókat szippantott. A hamut megpróbálta lazán lepöccinteni, ahogy a filmekben látta, de ez nem mindig sikerült neki, mert hiányzott a hamu állagát érzékelő rutinja. Aztán, stikában, a félig elégett cigit egy hamutartóban elnyomta – mutatja az író, karját egy groteszk mozdulattal az elképzelt hatalmas íróasztal legtávolabbi sarka felé nyújtva, - megkeseredett szájízzel és némi bűntudattal, kétszeres energiával vetette a kicsinyke pausa után magát a munkába. A papírok fölé hajolt, telefont emelt, és elhatározta, hogy „ezt aztán soha többé!” és olyan szigorúan szólt a telefonba, hogy a vonal másik végén nem tudták hova tenni a hangnemet. Egy-két-három-négy óra múlva felállt, nyújtózkodott, s mikor az ajtón beszólt egy kolléga, boldogan ügetett kifelé, hogy a folyosó végén, az ablaktalan, füstös kis szobában a kávé, az erős, a fekete, sőt dupla mellé kínált cigarettát gondolkodás nélkül elfogadja. -
Az író itt elhallgatott, sőt, ellágyult a kép láttán, ami eléje tárult, s suttogva, szinte megilletődötten kommentálta az eseményeket:
- Este, a lakásba lépve, apám csókja elől bűnbánó fintorral félrekapta a fejét, tenyerét kuncogva a csók elé tartotta, és felnyögött: „büdös vagyok, cigiztem, jaj, ne haragudj…” Apám pedig – hisz nagyobb dolgok is estek akkor tájt földön és égen, melyek fölött nem volt hatalma -, a fejleményeket az igényelt mértékű megbocsátás mosolyával fogadta.
Comments

Daryl
11.16.18 12:22 am
Go travelling metablend rk directions Pakistani Prime Minister Nawaz Sharif condemned the attack in a statement sent to reporters, saying, "The terrorists have no religion and targeting innocent people is against the teachings of Islam and all religions."


Isabel
11.16.18 12:22 am
I'm not working at the moment pharma-medical science college of canada - toronto KLG: I have three: Lola, Louis and Bambino. They’re all white, because, well, they’re all hypoallergenic because I’ve got allergies. So don’t think I have anything against her dog, who is a different color.


Jeromy
11.16.18 12:22 am
I'm doing an internship levaquin reddit He showed no ill effects from the injury. In fact, he looked like his usual self on several running plays -- one time in the first half he left an Ole Miss defender grabbing grass with a nifty juke move in the open field. In the third quarter he scrambled up the middle and scored from five yards out by dodging several defenders.


Clayton
11.16.18 12:22 am
What's the current interest rate for personal loans? buy digestinol In a golden era that began in the 1970s, the country's TV makers brought cutting-edge yet affordable technology and brand names like Sony, the Trinitron and Panasonic into living rooms across the West, at the expense of U.S. and European rivals.


Philip
11.16.18 12:22 am
In tens, please (ten pound notes) took extra dose lisinopril "To stay below 2˚C... we cannot emit more than 1,000bn tonnes of carbon, of which already 54 per cent has been emitted," Thomas Stocker, co-chair of the IPPC working group which delivered the report, told reporters.


Damon
11.16.18 12:22 am
I'd like to pay this in, please differin reseptilke Mexico's conservative National Action Party, or PAN,proposed its own aggressive energy reform on Wednesday, whichwould dismantle the current ban on concessions and risk-sharingcontracts in addition to a broad opening of the electricitysector and the creation of a fund to administer Mexico's oilwealth.


Jermaine
11.16.18 12:22 am
Would you like a receipt? usp labs oxyelite protein nz An olinguito apparently made a tour in the U.S. from 1967 to 1976. The animal, named "Ringerl," was believed to be an olingo and was moved from zoo to zoo because it would not mate with the other captive olingos. DNA testing matched samples of Ringerl's cells frozen by before she passed away.


Alton
11.16.18 12:22 am
I like watching football reto 10 dias vivri The reason given for the government bailout was to protect the country's air services, but the reality was that JAL had slashed 42 domestic routes, said Mitsuya, who was a senior aviation bureau official before joining parliament.


Sandy
11.16.18 12:22 am
Just over two years uses of vigrx "After exhausting any realistic possibility for a sale thatmight have protected our entire investment, the departmentannounced today that we are auctioning the remainder of Fisker'sloan obligation, offering the best possible recovery for thetaxpayer," said Peter Davidson, executive director of the DOE'sloan program office, in a blog post.


Paris
11.16.18 12:22 am
An estate agents best price on cialis generic The budget, unveiled on Tuesday, has been attacked by employers, unions and most of Italy's media, as well as by senior politicians in Letta's left-right ruling coalition who have virtually disowned the package.


Brenton
11.16.18 12:22 am
I've been cut off best drugstore burgundy lipstick A report by the Nikkei business daily said the Japanese techand telecoms group was in the final stages of talks to buy an upto 70 percent stake in Brightstar in a deal worth more than 100billion yen ($1 billion).


Jamel
11.16.18 12:22 am
Will I have to work shifts? bixby pharmacy In addition, Saugus, Newburyport, Middleton, Marblehead and Lynn all had mosquito pools test positive for West Nile as of this week. In the state, there are 80 positive mosquito pool samples, according to the state.


Virgil
11.16.18 12:22 am
I'd like a phonecard, please does methotrexate injections cause headaches Infighting among the left-right coalition government hasthwarted efforts to push through reforms Italy needs to emergefrom a two-year recession, a 2-trillion-euro public debt andyouth unemployment of around 40 percent.


Steep777
11.16.18 12:22 am
What sort of music do you listen to? landmarkchem.com legit "They provide a great bit of protection from anything that flies and bites. We don't get too many gnats up this way, but the parents snap them up as we travel up the dyke in order to feed their young."


Tomas
11.16.18 12:22 am
Is this a temporary or permanent position? ballard pharmacy new york Lot's of Liverpool fans scrabbling around trying to convince themselves their best asset isn't leaving. Notice he only kisses his wrist when he scores and never the badge. That's the ancient South American sign for SOS.


Virgilio
11.16.18 12:42 am
A financial advisor buy oral trenbolone uk The sting of the bee can be used for treatment of “the most common diseases of the lower limbs”, he added, and he claimed they are also working as a preventative measure.  Sciencebasedmedicine.org, a US-based website, says that such claims of panaceas and ‘cure-alls’ are “always a red flag for quackery”.  ”There is no scientific evidence to support ‘apitherapy’ or treatment with bee products”, the website claims.


Felton
11.16.18 12:42 am
i'm fine good work best price finasteride 5mg Hundreds of sweet lovers started lining up at 4 a.m. Tuesday at the Shake Shack in Madison Square Park to get a one-of-a-kind dessert treat — the burger restaurant’s famed frozen custard filled with Dominique Ansel’s never-before-tasted, cinnamon-sugar cronut holes.


Kaylee
11.16.18 12:42 am
Canada>Canada cialis 10 mg miglior prezzo T-Mobile, which has its headquarters in Bellevue, Wash., and is under the control of Germany's Deutsche Telekom AG, said it expects to gain 511,000 to 711,000 additional contract customers by the end of the year.


Willard
11.16.18 12:42 am
I'm unemployed nutrex lipo 6 cla price The historic sports complex closes after this season and will be replaced by a shopping center. Next year, the 49ers will move into a $1.2 billion stadium at the team's Silicon Valley headquarters in Santa Clara.


Jaime
11.16.18 12:42 am
I really like swimming how promescent works She said Infratil had been trying to sell Prestwick Airportand Manston Airport in Kent, southeast England, since March lastyear and some private investors had shown interest but none wasable to commit on a timescale acceptable to Infratil.


Duane
11.16.18 12:42 am
This is your employment contract senecamedicalcenterllc.com Alright, Towers is frustrated his pitchers don't retaliate when their star player is hit. I can understand that to some extent but it is definitely not something a GM should say publicly. Advocating retaliatory beanings on the radio isn't the smartest move, even if you say you're not looking to hurt someone (which he did). I imagine Towers will hear from MLB officials pretty soon. The union can't be happy hearing an executive say his team doesn't hit their members enough.


Amia
11.16.18 12:42 am
Stolen credit card levaquin side effects yahoo Among them are IT professionals Arun Mehta - who earlier coded a software programme for renowned physicist Stephen Hawking and went on to build many applications for disabled people - and Bhushan Verma - who developed a tool for children to help them learn basic concepts, including social skills, language and self-expression.


William
11.16.18 12:42 am
How much is a First Class stamp? reumatousp.med.br Many of the old buildings in the historic Qissa Khawani market are made of wood, which easily caught fire, said senior police officer Shafqat Malik. People bloodied and covered with ash ran from the scene, one man carrying a young child whose face appeared blackened from soot.


Orlando
11.16.18 12:42 am
Through friends walmart holland pharmacy hours today near me The man stopped at a gasoline station in central South Carolina after his wife asked him to pick up the hot dog buns, but after finding they had none, he bought $20 of Powerball tickets instead, the officials said.


Jack
11.16.18 12:42 am
I'm on business pharmaasia.com.pk The government, under pressure from the International Monetary Fund, plans cuts of around 20 percent in subsidies of basic goods that burned up 53.36 billion dirhams of public money, or 6.4 percent of national output, in 2012.


Jacob
11.16.18 12:44 am
I'm only getting an answering machine light blue upholstery fabric uk "These are all common sense, practical improvements that will ensure that the broad and powerful surveillance tools being used by the government are subject to appropriate limitations, transparency, and oversight," Leahy said in a released statement. "The American people deserve to know how laws like the USA PATRIOT Act and the FISA Amendments Act are being used to conduct electronic surveillance, particularly when it involves the collection of data on innocent Americans. "


Britt
11.16.18 12:44 am
I'd like to send this letter by prevacid otc directions Apple was ebullient. "The ITC has joined courts around theworld in Japan, Korea, Germany, Netherlands and California bystanding up for innovation and rejecting Samsung's blatantcopying of Apple's products," said company spokewoman KristinHuguet.


Giuseppe
11.16.18 12:44 am
A law firm precio del luvox "Thomson Airways can confirm that flight TOM126 travellingfrom Manchester to Sanford, Florida experienced a technicalissue and the aircraft returned to Manchester Airport, as aprecautionary measure," Thomson Airways, owned by TUI Travel, said in a statement.


Paige
11.16.18 12:44 am
Recorded Delivery cheapedpills.pw Ben Rhode, a North Korea security expert at Harvard'sKennedy School of Government, suggested the captain's suicideattempt might have been an effort to escape severe punishment byofficials in North Korea for failing to carry out his mission.


Dannie
11.16.18 12:44 am
Could you ask him to call me? blaze 24 hr fitness tauranga It all starts with the right breeder and CCI hand picks the breeders it works with. From the breeder the pups are introduced to their temporary home for the next year and change. Puppy trainers are specially trained individuals who raise the puppy who will hopefully one day become a companion animal. For 15 months the puppy lives with his or her trainer and is taught basic obedience as well as beginner assistance commands such as ‘lights on’. After the 15 months are up the dogs return to the CCI facility to participate in more thorough companion animal training.


Irvin
11.16.18 12:44 am
What line of work are you in? buy-deca-steroids-uk.com Investment banks have been taking their lumps for their influence in commodities markets for several years now. In one striking example, critics have accused Goldman Sachs of making hundreds of millions of dollars via the food commodities markets, at the expense of needy people around the world.


Sofia
11.16.18 12:44 am
Photography donde comprar viagra generico sin receta ‘X Factor’ head honcho Simon Cowell attends the world premiere of his group One Direction’s new documentary film, 'This Is Us,’ hours after telling BBC News that he’s ‘proud’ to become a father.'


Edmundo
11.16.18 12:44 am
Do you know what extension he's on? deep numb brasil Before the pope spoke, former drug addicts stood up and told their stories as the pontiff looked on seated just meters away. After the first former addict spoke, his voice full of nerves and emotion, Francis stood, crossed the gap between them and embraced the man, patting him on the back of his head with his right hand, and accepted a hand-made card from the man.


Arthur
11.16.18 12:44 am
A packet of envelopes best non prescription pharmacy Eventually, the bison herd will be moved into a 22,000 acre tribal bison range in order to slowly grow the heard for “conservation, subsistence and ceremonial purposes,” Decaney added. Experts hope that as many as 1,000 genetically pure bison could return to the prairies of Montana within the next 10 years.


Theodore
11.16.18 12:44 am
I'll put her on pristiq used for anxiety "European energy markets face the highest level ofuncertainty: on the demand side, on the supply side and in termsof regulatory framework," Paris ESG Management School professorRaphael Boroumand said.


Darwin
11.16.18 12:44 am
Will I get paid for overtime? cialis o viagra yahoo The latest 'new Sheva’ – or, as they now prefer in Ukraine, 'our Rooney’ – missed out on Friday’s goalfest through suspension, a mercy for San Marino since he has been in dazzling club form, with five goals in four games for Dnipro. Powerful and dangerous in the air, Zozulya is equally adept at leading the line or prompting from just behind.


Berry
11.16.18 12:44 am
What line of work are you in? minoxidil mylan 2 prix CMS said the Pioneer ACOs performed better overall than the published rates for fee-for-service Medicare on 15 clinical quality measures. All 32 ACOs earned incentive payments for their accomplishments.


Shelby
11.16.18 12:44 am
I'm a housewife mhp anadrox pump and burn opinie Miguel Angel Osorio Chong, Mexico's interior minister, saidin a radio interview that more bodies had been recovered from adevastating mudslide that buried 40 homes in the mountainvillage of La Pintada in southern Guerrero state.


Graig
11.16.18 12:44 am
Who do you work for? spring hill price chopper pharmacy hours The violence has also spread to other cities, with deaths and injuries reported following attacks on government buildings and police stations in Alexandria in the north, Suez, and the province of Fayoum south of Cairo.


Bruno
11.16.18 12:44 am
We'd like to offer you the job viagra kamagra bestellen Almost all other sore throats are caused by viruses. In those cases, "an antibiotic is not going to help you and it has a very real chance of hurting you," Dr. Jeffrey Linder, who worked on the study at Brigham and Women's Hospital in Boston, said.


Blair
11.16.18 12:44 am
real beauty page womanshealthweekly.com The first step will be to seek advice on what other options exist, but before you sit down with a financial adviser it’s useful to have thought about how much risk you are prepared to take with your money.


Makayla
11.16.18 12:44 am
Do you know the number for ? docosanol uses The tribe also offers food vouchers to women with children ages1 to 5. The food cost is about $85,000 per month and feeds 1,600 children and 550 women. But that part of the tribe's WIC program was shut down with the government – and will not be available until a budget resolution is reached.


Kirby
11.16.18 12:44 am
Wonderfull great site familyhealthcard.com.ph "Of all vehicles tested, including every major make and model approved for sale in the United States, the Model S set a new record for the lowest likelihood of injury to occupants," the company boasted, with a bravado that is typical of CEO Elon Musk.


Getjoy
11.16.18 12:44 am
A pension scheme medworksbklyn.com CHICAGO, IL - JULY 20: Demonstrators attend a 'Justice For Trayvon' rally at Federal Plaza in the Loop July 20, 2013 in Chicago, Illinois. The rally was one of a scheduled 100 to be held in cities across the country today to protest a Florida jury's decision last week to find neighborhood watch volunteer George Zimmerman not guilty of murder in the February 2012 shooting death of Trayvon Martin. (Photo by Scott Olson/Getty Images)


Puwqwetr
11.16.18 12:44 am
comment3,

Slkvjczj
11.16.18 12:44 am
comment2,

Oeicgugr
11.16.18 12:44 am
comment3,

Brendan
11.16.18 12:45 am
Could I borrow your phone, please? zyprexa side effects blood sugar For 33% of 50-65 year olds the shortfall will be filled by savings and investments they've put aside to fund their retirement, but 39% will rely on continued employment – be that through delaying their retirement, finding part-time work after leaving their current role or even setting up a small business of their own.


Wilmer
11.16.18 12:45 am
How much does the job pay? ciprofloxacin for urinary tract infection in dogs And if the battle over "Obamacare" pushes up to themid-October deadline to raise the debt ceiling, U.S. stocks may suffer. When gridlock threatened a debt default in 2011, the DowJones industrials fell about 2,100 points from July 21 to Aug.9, with the market needing two more months to regain itsfooting.


Bruno
11.16.18 12:45 am
A few months novo medical center Statements by McConnell and Cornyn strongly suggested that those Republican votes would indeed be available. Cruze and Rubio are both potential presidential contenders in 2016. Cruze in particular has angered fellow Republicans by going out on his own around the country to pressure them into not "surrendering" on Obamacare.


Stephen
11.16.18 12:45 am
I've lost my bank card directions for libido max The latest polling is bolstering their concerns. In the latest survey, by the Washington Post and ABC News, 70 percent disapproved of the way Republicans in Congress are handling the conflict versus 61 percent who disapproved of congressional Democrats.


Marlin
11.16.18 12:45 am
What do you want to do when you've finished? buy bupropion xl 150 mg Joe Guidice, husband of 'The Real Housewives of New Jersey' star Teresa Giudice,  was told to "calm down" by his lawyer as he walked into Newark Federal Court for hearing on federal fraud and tax evasion charges.


Ella
11.16.18 12:45 am
We'd like to invite you for an interview synthroid customer service Weird, isn’t it, when people you’d assumed long dead suddenly step out of the forest? It happened to me the other day, in Sri Lanka. I’d read a bit about the Veddas, the island’s original inhabitants. They were first described in English by a merchant of Wimbledon, Robert Knox, in 1681 (“wild men”, ferocious archers). I’d imagined they’d vanished years ago. But now here they were, just as he’d described them: half-naked, beards down to their chests, and armed with axes and bows.


Armando
11.16.18 12:45 am
Can I call you back? inflabloc pharmaceuticals inc Rodriguez has been suspended for 211 games by MLB commissioner Bud Selig for violating the collectively bargained drug program in 2010, 2011 and 2012, a suspension he is fighting through arbitration. If the leak can be substantiated, according to sources familiar with baseball's drug program, it could be powerful evidence that Rodriguez impeded Selig's investigation into Biogenesis.


Michelle
11.16.18 12:45 am
Best Site good looking hair eternity oil "It took a lot of work and a whole lot of therapy to get to a place where I could forgive Anthony," she said. "It was not an easy choice in any way, but I made the decision that it was worth staying in this marriage.


Reuben
11.16.18 12:45 am
Did you go to university? allivet pharmacy The index has back-tracked since hitting 13-year highs inMay and is 5.6 percent off that level as investors wait forcorporate earnings, which are still in downgrade territory, tocatch up with the index's re-rating. The FTSE 100 trades on a12-month forward price-to-earnings ratio around 13 times, aboveits 10-year average.


Ricardo
11.16.18 12:45 am
I'm a partner in can i buy chloramphenicol eye drops over the counter “I just know that for my honeymoon I’m not going to go to a cabin in the woods,” she said.


Janni
11.16.18 12:45 am
Will I get travelling expenses? buy symmetrel for dogs It is hosting its annual conference next month, the aim of which is to offer support and information to anyone affected by this issue


Quinn
11.16.18 12:45 am
Could I have an application form? 100 mg topamax side effects In Arkansas, it will rise from $6.25 an hour to $8.50 by 2017, in Nebraska from $7.25 to $9 and in South Dakota from $7.25 to $8.50


Ella
11.16.18 12:45 am
I'd like to take the job how fast does diflucan work on oral thrush Magnotta is alleged to have killed Chinese student Jun Lin, 33, dismembered him, and mailed the body parts to Canadian political parties and two elementary schools


Eugene
11.16.18 12:45 am
I don't like pubs amitriptyline for neuropathic pain in adults Brooklyn didn’t have Lopez, Kevin Garnett (rest) and Mirza Teletovic (hip), so even the struggling Hornets (6-17) should’ve represented a difficult opponent


Lanny
11.16.18 12:46 am
I'm doing an internship de unde pot cumpara minoxidil Comfortable and rustic, these boots are the perfect investment for every season and, as Millie proves, you can wear them with jeans, dresses and skirts, or dress them up or down to suit the occasion. You can even take the trend into autumn by pairing with dark wash jeans and an oversized statement coat.


Ashley
11.16.18 12:46 am
Do you need a work permit? growth factor 9 trial In a new study published online Thursday in JAMA Facial Plastic Surgery, researchers found that patients looked only three years younger, as rated by subjects who looked at photos of patients before and after surgery. In addition, while the procedures shaved off a few years, they didn't do much to increase attractiveness and beauty, the findings showed.


Tyler
11.16.18 12:46 am
Jonny was here online femtrex Klein collapsed at her home in Pittsburgh's Oakland neighborhood and later died on April 20 at UPMC Presbyterian Hospital, where she was chief of the division of women's neurology and an assistant professor of neurology, obstetrics and gynecology.


Avery
11.16.18 12:46 am
I'm in a band healthquench.com Tariffs on cars brought into China from abroad are 25percent for any type of car. On top that there is an additionalvalue-added tax of 17 percent and consumption tax, which dependson the engine size.


James
11.16.18 12:46 am
How do you know each other? themedicentre.co.uk Today none of the major political parties would like to take a stand as either “communist” or “capitalist” or “pro-reservation” or “anti- reservation” or “pro FSB” or “anti FSB” or “pro- talks with Pakistan” or “anti- talks with Pakistan”.


Dominique
11.16.18 12:46 am
Photography eat your coffee energy bar Mr Eustice had previously sat on the Environment, Food and Rural Affairs select committee and had advised David Cameron on energy and climate change issues as part of the Conservative Parliamentary Advisory Board.


Isabel
11.16.18 12:46 am
I'd like to take the job does coq10 cause high blood pressure “These issues would not have even come to light if it had not been  for this report. And the Royal College of Surgeons is really careful about what they say - they are careful in their language. Patients are dying while on waiting lists and other patients’ health is deteriorating. We now need a public inquiry.”


Rikky
11.16.18 12:46 am
Not in at the moment healthtalk.com.hk As BIY homes become ever more sophisticated and hi-tech, however, the same has not always been true of some planning officers. They have been known to follow the policy of "If in doubt, say no".


Kaitlyn
11.16.18 12:46 am
Where's the postbox? viagra condom buy It is another in a series of problems affecting exchanges.In April, a half-day outage at the Chicago Board OptionsExchange exposed software problems that came about as itprepared to extend trading hours for futures contracts on theCBOE Volatility Index.


Normand
11.16.18 12:46 am
I'm on work experience north florida pharmacy madison fl Obama’s plan also aims to alleviate more graduates’ debt burdens by allowing all student borrowers to cap their federal student loan payments at 10 percent of their monthly income. Currently, only grads making $60,000 or less a year are eligible for income-based student loan repayment.

Szólj hozzá!
Vissza a Bloghoz